Paní Mgr. Marie Klusáčková je naše terapeutka a koučka pro dospělé a děti od 3 let. Specializuje se mimo jiné i na téma ADHD v dospělosti. V minulém rozhovoru jsme si spolu právě na téma ADHD v dospělosti začaly povídat. Dnes se na ADHD podíváme hlouběji. 

Maruško, v minulém díle jsme nezodpověděly otázku, co to vlastně ADHD je. Můžeš nám to tedy nyní přiblížit?

Zkratka ADHD pochází z anglického výrazu attention deficit hyperactivity disorder, do češtiny se někdy překládá jako porucha pozornosti s hyperaktivitou. Má ještě podkategorii – ADD, tedy porucha pozornosti, avšak bez hyperaktivity. 

Klinický psycholog nebo psychiatr řekne, že ADHD/ADD je to, na co ve skutečnosti zabere medikace. Ano. Samotná medikace přinese obrovskou úlevu od symptomů, jako je nesoustředěnost, zapomínání, roztěkanost atd. Je však potřeba počítat s tím, že člověku nemusí zabrat první předepsaný lék. 

Klíčovou otázkou však je, jak poznám, že mám ADHD. V tomto bodě je zásadní osvěta. Aby vycházelo více článků, podcastů, příspěvků o ADHD, o tom, co ADHD může znamenat. 

Já osobně třeba sleduji komunitu lidí, kteří se o ADHD zajímají. Někdo jen pociťuje příznaky a pomáhá mu, že ví, že to může být ADHD. Někdo díky informacím našel dobrého psychologa a psychiatra a dostal léky a diagnózu. Pak jsou tu ti, kteří diagnózu mají, ale léky brát nechtějí (např. z důvodů možných nežádoucích účinků).

Je to cesta. 

Někdo díky studiu svých symptomů došel k tomu, že následkem dysfunkčního rodinného prostředí pociťuje symptomy ADHD, ale ve skutečnosti se jedná spíše o následky traumatu. Je to proces odhalování, proces hledání, proces učení se laskavé všímavosti sám k sobě. Zkusím např. léky, vidím, v čem mi pomohly. A jestli je chci brát delší dobu, nebo jen po nějaké období (například při psaní diplomky, během přípravy na státnice atd.). 

Právě laskavost a respekt k sobě tady vnímám jako klíčový. Většina z nás se tomu nikdy neučila a nepřidalo tomu často ani rodinné nebo školní prostředí. Proto se až s přibývajícím věkem učíme pečovat o své tělo a duši s láskou a laskavostí. A to je ta nejléčivější složka :). 

Jak se sebou mohu já sama pracovat, abych se cítila lépe?

To je ta klíčová část celé cesty. 

Kde najít zdroje a konkrétní nástroje pro to, abych se cítil lépe? A hlavně, abych lépe fungoval v životě… V tomto procesu mi přijde nenahraditelné, pokud si člověk může dovolit mít nějakého průvodce, který problematice ADHD rozumí

Na trhu existuje mnoho super knih. Ty však nenahradí tu vlastní cestu objevování, to, co funguje mně. A to je zvládání neúspěšných pokusů a integrování příjemných i nepříjemných zkušeností do své cesty. 

Dovolit si terapeuta nebo kouče, který je tu jenom pro mě a který má informace, paletu nástrojů a nápadů a případně mě nasměruje na další profesionály. Protože pokud jako dospělý „bojuji“ se symptomy ADHD a pokud s tím opravdu za nějakým odborníkem přijdu, znamená to, že už je toho na mě moc. Že potřebuji nějakou pomoc. 

Není to tak, že by se s tím někdo právě teď ztotožňoval, protože je to v módě, jak si někteří myslí. Znamená to, že roky (možná i desetiletí) vyvíjím strategie fungování a přežití a z logiky věci je tam navrstveno plno dalších skutečností či těžkostí, které jsou psychosociální, a se kterými je dobré si nechat nějak pomoct.  

Maruško, ty, jakožto terapeut pracuješ s dospělými majícími ADHD pouze individuálně?

Pracuji individuálně, ale v září plánuji spustit ucelený kurz o životě s ADHD, kam bych chtěla pozvat všechny, ať již s diagnózou nebo bez, kdo žijí a bojují se symptomy ADHD/ADD. 

Kurz nabízí na faktech a výzkumech založené informace a nástroje pro zvýšení kvality každodenního života s ADHD. Klíčová témata kurzu budou: 

  • cirkadiánní rytmy (včetně vlastních rytmů), 
  • výživa, 
  • dopamin a další hormony klíčové pro pochopení mého ADHD, 
  • práce s myšlenkami, úzkostmi, 
  • práce s naším tělem (relaxace, cvičení pro ukotvení pozornosti do těla),
  • mozek a mozková mlha, 
  • mapování pokroku, 
  • otisk ADHD do mých vztahů (přátelství, rodina, partnerství, výchova dětí),
  • otisk ADHD do mé práce (můj pracovní rytmus, pracovní kolektiv) a další.

Bližší informace o kurzu pak naleznete zde.