Každý klient prokazuje odvahu hrdiny tím, že je ochoten věci vidět, hojit a měnit.
Velmi nám záleží na vzrůstající kvalitě našich služeb, abychom své klienty mohli v této cestě podpořit. Zaměřujeme se na výběr terapeutů i jejich další profesní i osobní rozvoj, tak abychom i my prokazovali odvahu růstu. Nároky práce na sobě mohou přinést organizační i personální změny.
Věříme, že jsou to změny, které vedou k lepšímu a jsme připraveni s Vámi vaši situaci konzultovat a připravit Vám individuální terapeutický plán na míru tak, aby Vám umožnil využít všechny pro Vás vhodné možnosti k efektivnější a uspokojivější terapii.

S dotazy a požadavky nás kontaktujte na terapie@equitatherapy.cz