„Nemůžeme za to, že naše konkurence má levnější nábytek. Oni sami nejlépe vědí, za co stojí.“
židovská anekdota

Vážení klienti,

vždy jsme se snažili jít cestou kvality a z této cesty nechceme slevovat. Domníváme se však, že je užitečné vědět, co vše dostáváte v ceně Vaší terapie, abyste všech možností mohli naplno využít. Podrobné informace přináší tabulka a s veškeré další dotazy Vám rádi zodpovíme.

Agenturní terapeut či terapeut na volné nozeTerapeut Equita Therapy z.s.
Vzdělání terapeutů:
O úroveň vzdělání někdy zajímá klient Zde existují velké rozdíly. Stále ještě existují lidé, kteří se vydávají za terapeuty a nemají vůbec žádné vzdělání. Dále na škále jsou lidé s kurzem v rozsahu několika hodin a ceně tisíců korun, což rozhodně není dostačující. Většina však má vysokou školu a výcvik. Výcvik je dlouhodobé vzdělávání v ceně stovek tisíc korun
Vzdělání terapeutů:
Kvalita vzdělání je posuzována při přijímacím řízení. Například moje další vzdělávání od ukončení vysoké školy zahrnuje tři výcviky, mnoho kurzů a stálo více než dva miliony korun a má rozsah vysoko přes 1000 výukových hodin.
U ostatních kolegů zahrnuje obvykle i více vysokých škol, mnoho dalších kurzů a výcviků
Dohled na kvalitu práce:
Obvykle není. Existují terapeuti, kteří dohled na kvalitu práce zvolí dobrovolně, vybírají si však kdo a jak často ho bude vykonávat
Dohled na kvalitu práce:
Je samozřejmou a dlouhodobou součástí naší práce.
Může se stát, že některý terapeut nezvládne nároky na profesní rozvoj, pak ve spolupráci s ním nepokračujeme. Toto je ošetřeno v rámci terapeutického plánu klienta. A ač to někdy může přinést nepříjemnosti spojené se změnou, dlouhodobě to garantuje kvalitní péči o klienty
Další rozvoj:
Dobří terapeuti absolvují svoji vlastní terapii a supervize, ti méně dobří třeba také nic
Další rozvoj:
Pravidelné interní vzdělávání v rozsahu cca 70 hodin ročně
Interní výcvik v rozsahu tří let studia
Pravidelné intervize – tedy odborný dohled vedení na práci terapeuta v rozsahu cca 50 hodin ročně
Spolupráce s externím supervizorem v rozsahu cca 25 hodin ročně
Individuální terapie terapeutů
Další externí kurzy
Prostory:
Pokud terapeut neprovádí pouze online konzultace, platí pronájem prostor. I zde jsou velké rozdíly. Na té horší straně spektra najdete terapie prováděné doma s rodinou terapeuta za dveřmi, či terapie prováděné v zasedačce realitky, většina terapeutů však má odpovídající prostory
Prostory:
Konzultovny v centru Prahy
Možnost online prostředí
Stáje pro terapii s koňmi
Další administrativa:
Pokud terapeut vyřizuje objednávání a placení v konzultace, je to na úkor času Vaší konzultace, objednáváte-li si konzultace vzdáleně, může být terapeut hůře k zastižen, protože se věnuje dalším klientům
Další administrativa:
Online objednací systémy, které jsou Vám k dispozici nonstop
Asistentka recepce, která s Vámi vyřeší veškerou administrativu mimo čas konzultace, takže zvláště na první konzultaci je veškerý čas určen pro Vás a Vaše téma, místo vysvětlování podmínek terapie a řešení smluv.
Asistentka je naše, ale hlavně pro Vás, takže je připravena řešit Vaše specifické požadavky a je-li to potřeba, zvládne za Vás i trochu hlídat a myslet ?
Krizová intervence v průběhu terapie:
Poskytuje Váš terapeut, pokud má volnou kapacitu, někteří terapeuti ji mimo svá obvyklá sezení neposkytují.
Pokud váš terapeut tuto službu neposkytuje, musíte využít externích krizových center
Krizová intervence v průběhu terapie:
I zde primárně poskytuje Váš terapeut, pokud má volnou kapacitu
Krizovou intervenci formou osobního sezení může poskytnout, kterýkoliv jiný člen týmu, dle nejbližších možného termínu, můžete se objednat sami nebo přes asistentku. V případě Vašeho přání může být terapeut předem informován a předchozím průběhu Vaší terapie, či Vaší situaci
Telefonní krizovou intervenci v kratším rozsahu lze také dohodnou přes recepci i s jiným terapeutem podobně jako u osobní krizové intervence
A samozřejmě i u nás můžete využít externích krizových služeb na krizových linkách, či na krizových centrech
Zastupitelnost:
Pokud Váš terapeut skončí, onemocní, odchází na mateřskou dovolenou apod, musíte si hledat náhradu sami a s novým terapeutem začínat znovu
Zastupitelnost:
V případě krátkodobého výpadku je určen zastupující terapeut, který je po dohodě informován a může smysluplně vstoupit do Vašeho procesu
Vždy máte k dispozici zastupujícího terapeuta, pokud jeho jméno neznáte vy, vždy ho ví Váš hlavní terapeut a asistentka recepce. Kdy, zda a v jakém rozsahu ho využijete, určujete vy
Terapeutický plán:
Obvykle není. Dobří terapeuti s Vámi budou probírat a aktualizovat tzv. zakázku terapeutické práce, to však není terapeutický plán
Terapeutický plán:
Nastavujete a aktualizujete s Vaším hlavním terapeutem nebo určeným terapeutem na základě zakázky terapeutické práce.
Samozřejmostí je, že podobu terapeutického plánu musíte považovat za vyhovující.
Pokud si to přejete, může obsahovat pouze individuální sezení s hlavním terapeutem, ale síla terapeutického plánu je ve spolupracujícím týmu odborníků. Můžete tedy v rámci organizace využívat kvalifikace a dovedností dalších kolegů a vytvořit tak jeden smysluplný celek s obrovským potenciálem.
A v neposlední řadě Vám toto nabízí být součástí komunity a získat více podpůrných osob.
Věřte a vyzkoušejte, že je velmi uspokojivé, když celý tento organismus funguje a pracuje pro Vás.
Více o terapeutickém plánu v dalších materiálech, u asistentky recepce a Vašeho hlavního terapeuta
Další položky:
Obvykle náklady na telefon, účetní, webovou prezentaci, apod.
Další položky:
Tyto náklady se shodují u všech terapeutů, ať pracují v jakémkoliv režimu. U nás přibývá ještě DPH, což je část ceny, která nás netěší, věříme však že ji vyvážíme veškerými přidanými hodnotami, které cena Vaší konzultace obsahuje