Maruška Klusáčková je další silnou oporou našeho multidisciplinárního týmu. Má velký dar naslouchat, naladit se na klientovu životní situaci a být tam pro něj s laskavým přístupem, lidskostí a empatií. Dokáže vytvořit bezpečné prostředí, v němž se člověk může otevřít emocím, vyslovit nahlas své pocity a myšlenky, hovořit o tom, co potřebuje a jak by se to dalo udělat. Maruška nám o sobě dále prozradila toto…

„Mým oblíbeným souslovím je „dovolit si“. Nabízím klientům možnost hledat, co jsou jejich touhy, co jsou poklady ukryté hluboko v jejich srdci a postupně je vynášet na světlo světa a čerpat z nich životní energii pro uskutečnění toho, co klient chce a potřebuje.

Mým srdcovým tématem je práce, mateřství/rodičovství, vyhoření v práci, vyhoření v mateřství/rodičovství, kontakt s vlastní únavou a energií, laskavá všímavost k sobě. Fascinuje mě, jak jsou tyto věci u každého člověka jedinečně propojené a naplňuje mě, když ta propojení mohu s klienty odhalovat, a posléze vidět, jak změna několika „malých” věcí může přinést velké proměny a úlevu.

Jsem maminkou tři děti, které se narodily relativně rychle po sobě – během 3 a půl roku. Mám tak kolem sebe často slušný cirkus a veselo :). K nalezení vlastní rovnováhy mi většinou pomáhá trávit čas pohybem venku v jakémkoliv počasí, někdy se ale také válet u seriálů nebo meditovat. Moc ráda chodím s manželem do sauny a trávím čas se svými dětmi.

Nabízím doprovázení ženám v těhotenství, v době okolo porodu a v raném mateřství. V tomto období jsou ženy zranitelné, mohou zažít velmi těžké a traumatizující zkušenosti a zároveň mohou prožít obrovsky posilující okamžiky potvrzení, nalezení nových stránek sebe sama a své skryté síly. Mnoha ženám se v tomto období „otevřou” hluboké životní otázky, někdy i zranění z minulosti. A právě svým laskavým doprovázením jim mohu dát podporu pro nalezení své vnitřní Ženy, své identity. 

Prošla jsem kurzem Hejného přístupu k výuce matematiky, který vychází z toho, že náš mozek funguje nejefektivněji, když jsou naše emoce v klidu, cítíme se v bezpečí a když máme vnitřní motivaci. Tyto dvě složky jsou klíčové pro zvládání nároků školy. Proto se mnou rodiče s dětmi mohou prozkoumávat, kde leží jejich překážky úspěchu ve škole a v učení se a jak je můžou společně odstranit.

Pracovala jsem v lesní školce, a mám vyzkoušeno, jak dětem svědčí svěřit jim důvěru a nechat je řídit si co nejvíce vlastního programu a fungování. Ve výchově se to osvědčuje také – nechat dětem prostor rozhodovat o sobě, dát jim důvěru v prozkoumávání světa, dobrodružství i nebezpečí. Být tam pro ně, s nimi, ale dát jim příležitost prožít to. Zní to jednoduše, ale často nám v tom brání mnoho bloků a překážek. 

Překvapivé však je, kolik „problémového“ a „náročného“ chování dětí se upraví a vymizí, když jim nějaké ty ostrůvky sebeřízení, dobrodružství, samostatnosti, odpovědnosti za sebe dopřejeme a společně s dětmi je vytváříme a zavádíme do společného fungování.

Baví mě také práce s učiteli – jejich podpora, hledání zdrojů a nástrojů pro snadnější fungování v jejich náročném povolání, v němž dávají ze svých pokladů nám všem – formují životy mladých lidí a dětí pro naši budoucnost. Proto si zaslouží opečovávat, odpočinout si a načerpat energii, hravost, motivaci a smysl. Poskytuji jim podporu v napojení se na sebe.

A v neposlední řadě se zabývám i tématem ADHD v dospělosti. Zjištění řady dospělých, že mohou mít nebo mají ADHD, je pro některé z nich obrovský šok. Zároveň to zjištění přichází po často dlouhém hledání, co je s nimi špatně a proč nezvládají nároky života. A tak je pro ně velká úleva, když společně prozkoumáme, jak konkrétně se u nich ADHD projevuje, a že se s tím dá něco dělat. Pracujeme na zkoušení různých strategií, jak fungovat s projevy ADHD v každodenním životě. Tam je to o konkrétních změnách životního stylu, zkoumání a respektování fungování mého těla a také o té laskavosti a přijetí sebe sama a mojí vyjímečnosti.

Chcete-li se k Marušce přímo objednat, klikněte zde.