Paní Mgr. Marie Klusáčková je naše terapeutka a koučka pro dospělé a děti od 3 let. Specializuje se mimo jiné i na téma ADHD v dospělosti. Protože se o tomto tématu hovoří především v souvislosti s dětmi, poprosila jsem Marušku, aby nám o ADHD v dospělosti pověděla více.

Maruško, jedno z témat, se kterým s klienty pracuješ, je ADHD v dospělosti. O co jde? 

Někdo o ADHD v dospělosti neslyšel, někdo má pocit, že je teď „všude“, mnoho lidí zjistilo, že vlastně mají ADHD. V posledních letech dochází i do ČR trend, kdy spousta dospělých zjišťuje a postupně si uvědomuje, že se jim opakují jisté těžkosti, že v každodenním fungování naráží na překážky, které je velmi omezují.

Zjištění, že mohou mít nebo mají ADHD, je pro některé z nich šok. Musí se najednou smířit s realitou, o které dosud netušili. Pro mnoho lidí však přichází úleva – najednou zjistí, že každodenní komplikace a těžkosti, které jim často brání ve výkonu práce, ve studiu, ve fungování ve vztahu a nebo v rodině, jako rodič, mají svůj původ a je možné s nimi něco dělat

Jako specifickou tady vnímám skupinu žen, které „zjistí“ že mají ADHD. Dlouhodobě mají pocit, že nezvládají „běžné“ věci, které lidé okolo nich „zvládají“. Nicméně při hlubším rozhovoru se ukáže, že mají dvě a více dětí (= koordinace a doprava na kroužky, odpovědnost za zdravotní péči o děti, jejich vzdělávání, fyzioterapie, logopedie a další), snaží se pracovat, jejich partner pracuje více než ony. Což je dnes často jediná možnost, jak vůbec zaplatit nájem či hypotéku… 

A tak na ty ženy zároveň také padá větší podíl a nebo veškerá péče o domácnost. K tomu se někdy ještě přidá péče o rodiče a prarodiče a nebo nějaké komplikace ve vztazích s nimi. A dojdeme k tomu, že ta žena dlouhodobě nemá možnost být chvilku sama, projít se, zacvičit si, udělat něco jen pro sebe, kvůli sobě, pro svoji pohodu. Když se podíváme na její cyklus, zjistíme, že během menstruace prožívá silné bolesti a únavu, avšak nemá možnost si cíleně odpočinout, uvolnit se.

A daná žena přijde s tím, že nezvládá „běžné“ věci, nevypadá tak, jak by chtěla, a navíc, když už by mohla něco dělat, jen prokrastinuje.

Někteří klienti zase mají nejvíce problémů v pracovním kolektivu, kde se jejich ADHD projeví. Jiné/jiní zase mají špičkové vzdělání, bohaté pracovní zkušenosti, možná bychom řekli, že je nic netrápí, mnoho let i desetiletí překonávají překážky nerozpoznaného ADHD, až jim v určitém bodě dojde energie. To se projeví nevysvětlitelnou únavou, vyčerpáním, mozkovou mlhou, neschopností se soustředit, s čímž jim často už nic nepomáhá. S tímto nastavením mysli se potýkají dlouhé měsíce a roky a narůstá v nich pocit selhání a neschopnosti. 

V ČR je jen málo psychologů a psychiatrů, kteří se ADHD v dospělosti zabývají. Pro klienty je tak složité najít informace o tom, co přesně se jim děje. Zjistit, zda skutečně mají ADHD. Ujistit se v tom, potvrdit diagnózu, předepsat medikaci. Nutno však podotknout, že ne všichni, kdo si myslí, že mají ADHD, ho také nutně mají. A právě prostřednictvím společného hledání, práce a zkoušení, co všechno v jejich životě můžeme nějak maličko někam posunout, zjistí, že se právě díky společné práci na každodenním fungování obejdou bez medikace, která má často různé vedlejší účinky. A také ne každému „sedne“ hned první lék, který mu lékař předepíše. Medikace jednoduše nevyřeší zázrakem všechny překážky.  

O jaké konkrétní příznaky se jedná? 

Může to být problém v noci usnout. A ve dne naopak nepozornost, neschopnost se soustředit, někdy až tvz. mozková mlha

Jsou to i chvíle, kdy se člověk cítí energizovaný novými projekty, má chuť na vše říkat ano a má spoustu nápadů. Chvíle, kdy má také spoustu energie pro realizaci, hlavně rozjezd nových projektů. Tyto chvíle jsou však vystřídány okamžiky, kdy má člověk naopak energii a soustředění na nule, prokrastinuje a nedokáže se koncentrovat a nebo se donutit cokoliv udělat. Následkem může být chaos – ve věcech, v prostoru nebo v myšlenkách.  

To, co na tom daného člověka velmi stresuje, je, že nemá žádnou kontrolu nad tím, jak se tyto dva póly střídají. Naše spolupráce pak spočívá v tom, že oba póly prozkoumáváme a hledáme tam nějaký vzorec, nějakou logiku. Klíč, podle kterého bychom tomu střídání mohli porozumět, a postupně nad ním získávat alespoň částečnou kontrolu.

Jakým způsobem probíhá práce s ADHD? 

Nejprve klient sám popisuje, co přesně je jeho zakázka, s čím by chtěl něco dělat, co by potřeboval změnit. Co těžkého zažívá a chtěl by to jinak. Potom se doptávám já na skutečnosti z jeho života, které přímo souvisí s ADHD, abych měla co nejpřesnější představu, jak se právě jemu ADHD projevuje. 

Pak hledáme a testujeme, kde jsou v realitě toho člověka místa, která by při relativně malé změně mohla přinést výsledky. Rozeznáváme, kde všude utíká klientova vzácná energie a síla. Co je a nebo by bylo zdrojem pro daného klienta a kde energii načerpá. 

Pokud se vrátím k příkladu klientky ze začátku našeho povídání, hledáme skulinky, které může využít jenom pro sebe. Společně pracujeme na tom, aby našla a často si také dovolila a dokázala prosadit ostrůvky svého prostoru pro odpočinek, regeneraci, pro to, aby měla možnost na chvíli vypnout a „jen tak být“ sama se sebou. Nebo pro sebe udělat právě to, co zjistíme, že jí funguje.

Pokud by s tebou, Maruško, tohle chtěla některá žena nebo muž probrat osobně či online, jak to může udělat?

Nejjednodušší je rezervovat si se mnou konzultaci prostřednictvím našeho rezervačního formuláře, který mám propojený přímo s mým profilem zde.

Moc se těším na spolupráci. Je pro mě velmi obohacující odkrývat s klienty místa, v nichž vynakládají velké množství energie na překonání svých potíží. Velmi ráda během naší spolupráce také sleduji, jak klienti rozkvétají, cítí větší naplnění a kontrolu nad svým životem a celkovou pohodu :).

Máte pocit, že se potýkáte s podobnými situacemi? Budu moc ráda, když nám napíšete do komentářů na našich sociálních sítích, co prožíváte!

V dalším díle seriálu o ADHD v dospělosti si budeme povídat o tom, co lidem s ADHD může pomoci fungovat spokojeněji v každodenním životě.