Vítejte u seriálu „Není cena jako cena“, ve kterém se dočtete, co se skrývá za cenou každého psychoterapeutického sezení. Seznámíme Vás s osmi složkami, které se v ceně odráží. Seriál přináší náhled na přípravu terapeutů, jejich další rozvoj, možnosti a služby včetně terapeutického plánu.

Dnes se podíváme na vzdělání a vzdělávání terapeutů. Jaká je pak cena sezení pochopíme právě skrze délku a hodnotu veškeré kvalifikace. Nabízíme srovnání:

Vzdělání terapeutů

Agenturní terapeut či terapeut na volné noze

Úroveň vzdělání je pro terapeutickou práci stěžejní, je tedy na místě, když se o ni klient zajímá.
Zde existují velké rozdíly. Stále ještě jsou lidé, kteří se vydávají za terapeuty a nemají vůbec žádné terapeutické vzdělání. Dále na škále jsou lidé s kurzem v rozsahu několika hodin a ceně tisíců korun, což rozhodně není dostačující.
Většina psychoterapeutů má vysokou školu humanitního zaměření a kvalitní několikaletý psychoterapeutický výcvik. Výcvik je dlouhodobé vzdělávání v ceně stovek tisíc korun.

Terapeut Equita Therapy z.s.

Kvalita vzdělání je posuzována při přijímacím řízení. Například další vzdělávání ředitelky spolku od ukončení vysoké školy zahrnuje tři výcviky, mnoho kurzů, stálo více než dva miliony korun a má rozsah vysoko přes 1000 výukových hodin.
U ostatních kolegů zahrnuje obvykle i více vysokých škol, mnoho dalších kurzů a specializovaných psychoterapeutických výcviků.

V rámci terapie přispívá k pocitu bezpečí vědomí toho, že sezení vede profesionál, s odbornou přípravou a osobní lidskou zkušeností. Nezapomeňte na to při výběru svého terapeuta.