Vítejte u seriálu „Není cena jako cena“, ve kterém se dočtete, co se skrývá za cenou každého psychoterapeutického sezení. Seznámíme Vás s osmi složkami, které se v ceně odráží. Seriál přináší náhled na přípravu terapeutů, jejich další rozvoj, možnosti a služby včetně terapeutického plánu.

Důležitou složkou terapeutické práce je dohled nad kvalitou. V praxi se můžete setkat s velkými rozdíly. Nabízíme srovnání:

Dohled na kvalitu práce:

Agenturní terapeut či terapeut na volné noze

Dohled na kvalitu práce obvykle chybí.. Existují terapeuti, kteří dohled na kvalitu práce zvolí dobrovolně, vybírají si však kdo a jak často ho bude vykonávat.

Terapeut Equita Therapy z.s.

U nás je supervize samozřejmou a dlouhodobou součástí naší práce. Může se stát, že některý terapeut nezvládne nároky na profesní rozvoj, pak ve spolupráci s ním nepokračujeme.
Toto je ošetřeno v rámci terapeutického plánu klienta. A ač to někdy může přinést nepříjemnosti spojené se změnou, dlouhodobě to garantuje kvalitní péči o klienty.

Dohled nad kvalitou práce není samozřejmostí, ale v Equita Therapy z.s. s tím můžete počítat. Váš terapeut podléhá zkušenějšímu kolegovi. I na to je dobré myslet při výběru svého terapeuta.