Vítejte u seriálu „Není cena jako cena“, ve kterém se dočtete, co se skrývá za cenou každého psychoterapeutického sezení. Seznámíme Vás s osmi složkami, které se v ceně odráží. Seriál přináší náhled na přípravu terapeutů, jejich další rozvoj, možnosti a služby včetně terapeutického plánu.

Tato část seriálu vypráví o krizových momentech, kdy se nám hodí co nejrychleji absolvovat sezení u psychoterapeuta. Oceníme i krátký telefonický rozhovor. Co můžeme tehdy očekávat? Uvidíme ve srovnání:

Krizová intervence v průběhu terapie

Agenturní terapeut či terapeut na volné noze

Poskytuje Váš terapeut, pokud má volnou kapacitu, někteří terapeuti ji mimo svá obvyklá sezení neposkytují. Pokud váš terapeut tuto službu neposkytuje, musíte využít externích krizových center.

Terapeut Equita Therapy z.s.

I zde primárně poskytuje Váš terapeut, pokud má volnou kapacitu
Krizovou intervenci formou osobního sezení může poskytnout, kterýkoliv jiný člen týmu, dle nejbližších možného termínu, můžete se objednat sami nebo přes asistentku. V případě Vašeho přání může být terapeut předem informován a předchozím průběhu Vaší terapie, či Vaší situaci.
Telefonní krizovou intervenci v kratším rozsahu lze také dohodnou přes recepci i s jiným terapeutem podobně jako u osobní krizové intervence. A samozřejmě i u nás můžete využít externích krizových služeb na krizových linkách, či na krizových centrech.

Život někdy přináší nečekané situace a Váš terapeut je osoba, se kterou si přejete v takových chvílích počítat. Záleží Vám na tom, aby byl informovaný a dobře dostupný? Zvažte to při výběru svého terapeuta.