[vc_row][vc_column][vc_single_image image=“2722″ img_size=“medium“ alignment=“center“][vc_column_text]

PRAVIDLA BEZPEČNÉHO CHOVÁNÍ A ZACHÁZENÍ S KONĚM

 

Níže uvedená obecná pravidla jsou určena pro klienty, kteří absolvují psychoterapii pomocí koní pod vedením terapeuta ve stáji na adrese Předboř ev.č. 18, 25163 Strančice – Předboř. Vztahují se rovněž na doprovázející zákonné zástupce nezletilých klientů a na veškeré další osoby doprovázející klienta, které jsou se souhlasem terapeuta přítomny při jeho psychoterapii

Klient je povinen dodržovat při pohybu ve stáji a při průběhu terapie s koněm následující pravidla.

1. Klient nesmí bez vědomí terapeuta vstoupit do areálu stájí. Před vstupem do areálu je klient povinen vyčkat příchodu terapeuta v domluvenou hodinu u vrat do areálu.

2. Při poskytování psychoterapie pomocí koní je nutné respektovat pokyny poskytovatele služeb a bez jeho dovolení se ke koni nepřibližovat. Klient je povinen respektovat koně jako živou bytost a musí k tomuto projevovat respekt. Klient nesmí projevit vůči koni verbálně ani neverbálně agresi. V případě porušení tohoto pravidla může být klient z terapie s okamžitou platností vyloučen.

3. Ke koni, jakož i do stáje, jednotlivých boxů a výběhu, je dovoleno přistupovat jen se svolením poskytovatele psychoterapie pomocí koní.

4. Ve stáji a při zacházení s koněm je nutné se chovat klidně, především neběhat, nekřičet a nijak koně neplašit.

5. Bez souhlasu poskytovatele psychoterapie pomocí koní je zakázáno koně krmit.

6. Při poskytování psychoterapie pomocí koní je doporučena pevná obuv, tj. kožená nebo gumová – tzn.: boty bez jazyka s hladkým nártem, jezdecká helma, bezpečnostní vesta, rukavice. V případě, že nebude klient vybaven dostatečnými bezpečnými jezdeckými pomůckami, může mu terapeut odepřít účast na terapii bez náhrady.

7. Při příchodu ke koni je nutné ho dostatečně a slyšitelně oslovit. Nikdy k němu nepřistupujeme zezadu, ke koni přistupujeme zleva.

8. Otěže ani vodítko koně se nesmí vláčet po zemi, omotávat okolo ruky, hrozí nebezpečí úrazu. Při jízdě na koni je zakázáno žvýkat žvýkačku nebo jíst bonbóny.

9. Ve stáji je zakázáno kouřit nebo užívat otevřený oheň.

10. Při pohybu v areálu stájí je zakázáno sahat na ohradníky, vstupovat do výběhů, pouštět vodu z venkovních hadic, manipulovat s podestýlkou a žrádlem koní.

11. Před absolvováním a po dobu průběhu psychoterapie pomocí koní se nesmí požívat alkoholické nápoje a psychotropní látky. Poskytovatel služby je v případě podezření na velké množství jakékoliv takové látky v krvi klienta oprávněn z důvodu zachování bezpečnosti a zdraví požadovat vyvrácení takové skutečnosti pomocí testerů k tomu určených. Pro případ, že tímto způsobem bude zjištěno, že klient je pod vlivem alkoholických nebo psychotropních látek, je poskytovatel oprávněn odmítnout poskytnutí psychoterapie pomocí koní bez nároku klienta na jakoukoliv náhradu nebo klienta může z této terapie vyloučit.

12. V případě, že klient poruší některé z výše uvedených pravidel, může být s okamžitou platností z terapie vyloučen. V případě, že klient způsobí porušením těchto pravidel nebo jiným nevhodným chováním majiteli koně nebo provozovateli stáje škodu, je tuto povinen spolu s případným ušlým ziskem v plném rozsahu nahradit.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]