Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/web/virtuals/209366/virtual/www/domains/equitatherapy.cz/wp-content/plugins/kingcomposer/shortcodes/kc_team.php on line 22
Mgr. Hana Červenková

?? ??

Psycholog a terapeut pro dospělé

Psychologist and therapist for adults

O mně/About me

?? Hanka dovede kombinovat empatické naslouchání, humor a společné bádání po hlubších příčinách potíží se zaměřením na akci a konkrétní (třeba I jen malé) kroky, které je třeba udělat, aby situace mohla změnit k lepšímu. Věří, že je možné mít život ve vlastních rukou a utvářet ho k vlastní spokojenosti. A že i když to někdy může vypadat složitě a cesta může být klikatá (a jako v pohádkách vede přes devatero hor a devater řek …no znáte to …), že vždycky stojí za to o to usilovat.
Hanka je celkem aktivní sportovec, ale občas naprosto nesportovně sní s velkou chutí pytlík brambůrek na posezení.

?? Hanka is able to combine empathetic listening, humour and joint exploration of the deeper causes of problems with a focus on action and concrete (even small) steps that need to be taken to change the situation for the better. She believes it is possible to take life into your own hands and shape it to your own satisfaction. And that even though it can sometimes look complicated and the road can be winding (and like in fairy tales it leads over nine mountains and nine rivers…well you know…) that it is always worth striving for. Hanka is quite an active athlete, but sometimes she eats a bag of potato chips with great gusto.

Specializace/Specializations

??

 • Individuální terapie
 • Párová a rodinná terapie
 • Mediace (řešení konfliktů)
 • Vztahy na pracovišti
 • Koučink
 • Osobní rozvoj
 • Česky, anglicky

??

 • Individual therapy
 • Couples and family therapy
 • Mediation (conflict resolution)
 • Relationships in the workplace
 • Coaching
 • Personal development
Fotografie

[ngg src=“galleries“ ids=“16" display=“basic_thumbnail“ number_of_columns=“3"]