Děkujeme, že se zajímáte a chcete pomoci. Na výběr je několik cest, jak to udělat. Každý z nás zúčastněných věnuje spolku mnoho dobrovolnických hodin, není ale v našich silách obsáhnout vše. Proto se bez Vaší pomoci neobejdeme.

Darujte peníze

Svoje peníze můžete směrovat na konkrétní účel. Skrze transparentní účet můžete sledovat naše hospodaření s Vaším darem. O použití Vašich prostředků informujeme také v blogu a výroční zprávě. Firmy mohou samozřejmě dostat darovací smlouvu. Dar můžete nasměrovat variabilním symbolem.

Můžete přispět jednorázově nebo nastavit trvalý příkaz. Číslo bankovního účtu: 2801562686/2010


 • Výživové a zdravotní potřeby koní………VS1
  Koně potřebují pro terapeutickou práci pohodu. Napomohou jim k tomu kvalitní výživa, potravinové doplňky, odčervení, dobrá péče o zuby a kopyta, očkování, fyzio a chiropraxe. Ale také třeba potřeby jako chrániče nohou, deky na zimu, repelent, čí maska proti hmyzu, aj.

 • Administrativní provoz spolku…………VS2
  Tyto prostředky použijeme na zajištění každodenního provozu (tisk, telefon, webové stránky, sociální sítě, administrativa spojená s objednáváním klientů, administrativní povinnosti vůči úřadům). Není to úplně atraktivní část nákladů, ale je velmi potřebná.

 • Odborný rozvoj……..VS3
  Peníze použijeme preventivní a vzdělávací programy, přednášky, publikace s cílem informovat o možnostech terapie a úlevy od mnoha psychických a psychosomatických potíží a druhotně pak na další rozvoj metody Equisdom®.

 • Příspěvek na terapii pro klienty v hmotné nouzi………VS4
  prostředky použijeme na dotované terapeutické konzultace pro klienty, mají nebo čekají na invalidní důchod, jsou v dlouhodobé pracovní neschopnosti, důležitou cílovou skupinou jsou také děti samoživitelek a děti v období rozvodu, kdy rodiče nemají vyřešeny majetkové vztahy a terapii je třeba poskytnout rychle. Výši příspěvku na terapie posuzujeme individuálně, aby bylo s prostředky nakládáno účelně.

Pokud variabilní symbol neuvedete, použijeme prostředky tam, kde je potřebujeme nejvíce. A samozřejmě Vás budeme informovat.

Darujte pomoc

Pomozte nám svými znalostmi a dovednostmi ze své profese, či svého hobby a rozhodně se nemusí jednat jenom o „kydání“. Oceníme i pomoc s fotografiemi, webem, sociálními sítěmi, textovými korekturami a psaním, marketingem či HR. Oceníme i praktickou pomoc s organizací činností a akcí.

Máte-li chuť se k nám připojit, pište na info@equitatherapy.cz

Procházka s poníky

Hledáme dospělé lidi nebo i rodiny s dětmi, které chtějí opakovaně docházet za poníky. Při návštěvě byste poníky vyčistili a buď s nimi šli na procházku nebo byli v areálu a zasportovali si. Čiči je důstojná dáma, která chodí pomalu, ale ráda si skočí přes překážku, Tristan (Tryskáč) je mladý sportovec a rád se proběhne. Zvládne i jogging. Poníci potřebují chodit na procházku spolu.

Pomoc v kanceláři

Pomůže nám jednoduchá administrativní výpomoc, jako skenování materiálů, celkem mechanické vyplňování věcí na počítači, apod. Ale oceníme i odbornou pomoc např. v oblastech jazykové korektury, psaní textů, grafiky, správy sociálních sítí, právní, či ekonomické rady, pomoc s žádostmi o granty, projekty, pomoc s přípravou kurzů a další.