Dokážete si vybavit, jak fungovali rodinní lékaři? Znali celou rodinu, znali souvislosti, historii rodiny a díky tomu dokázali dobře a celostně pomáhat všem členům.

Podobnou myšlenku sdílí i Komplexní modulový systém služeb pro školy. Představte si, jaké výhody přináší komunikace jen s jednou organizací, která zná klima, situaci, zaměstnance i některé žáky školy. Kolik času ušetříte opakovaným vyhledáváním, domlouváním a vysvětlováním.

Moduly komplexního systému služeb pro školy

EAP programy pro zaměstnance
Zdravý, spokojený a motivovaný učitel je poklad. Bohatě propracovaný systém psychosociální podpory vám pomůže s well-being zaměstnanců i klimatem školy – více se dozvíte přímo na stránce EAP programu.
Programy primární prevence
Programy vedou zkušení terapeuti s terapeutickým výcvikem a/nebo dalším kvalitním vzděláním a dlouholetými zkušenostmi. Dlouhodobě se o vaše třídy budou starat profesionálové, kteří budou znát historii třídního kolektivu.
Vzdělávací programy pro pedagogy
Bohatá nabídka kurzů, přednášek i praktických workshopů pro učitele i další pracovníky školy. Program pro jednotlivce probíhá v našich prostorách, pro skupiny může být i na vaší škole. Některé programy lze uskutečnit i online. Nabídka je opravdu bohatá a stále roste.
Vzdělávací programy pro rodiče
Vzdělávací programy pro rodiče mohou vaší škole velmi zlepšit kredit. Aktuální témata jsou zpracována do kratších bloků ve večerních hodinách. Obvykle proběhnou u vás ve škole. Při navázání spolupráce vám dáme jako ochutnávku jeden večer pro rodiče zdarma.
Podpora pro vedení školy
Jsme si vědomi, že vedení školy má velmi náročnou pozici a roli. Ředitel a zástupci školy komunikují s veřejností, zřizovatelem, kolegy, je na ně kladeno mnoho nároků. Individuální supervize pomáhají získat pevnou půdu pod nohama a nacházet chytrá a funkční řešení. Pomohou vám dobře rozvrhnout síly mezi práci a osobní život. Také snímají stres a tím vám pomohou zlepšit kvalitu života a působí jako prevence stresem podmíněných zdravotních obtíží.
Supervize pro pedagogy a další pracovníky
Ve všech profesích zaměřených na práci s lidmi je supervize pravidelnou součástí psychohygieny i profesního růstu. Zajímat vás může problematika práce s konkrétním žákem, situace ve třídě, vedení komunikace s rodiči, či budování dobrých vztahů s kolegy a vedením.
Psychologické poradenství pro žáky, či třídy
Tato pomoc není totožná s prací a pozicí školního psychologa, vhodně ji však doplňuje. Toto poradenství bude mít vždy externí podobu. Máte-li školního psychologa, budeme navazující a spolupracující službou. Zvláště tam, kde rozsah potřebné péče přesahuje možnosti školního psychologa. Poradenství pro třídy může navazovat na programy primární prevence, či být samostatnou jednotkou. Nemáte-li na škole školního psychologa, můžeme část jeho práce suplovat, např. při odeslání dítěte na krizovou intervenci, či jinou akutní péči, avšak opět externí formou.
Schránka důvěry pro žáky
Dotazy zodpovídají psychologové, terapeuti, sociální pracovníci a další naši kolegové dle své erudice. Pro žáky je zadání dotazu jednoduché a anonymní, proto se zvyšuje šance, že mohou své potíže někomu svěřit a získat odpověď a nasměrování. Dotazy mohou zadávat online v mobilním telefonu pomocí QR kódu, i tradičně na papír do existující schránky na škole.
Chybí Vám zde něco konkrétního? Poptejte nás.

Jak to funguje v praxi?

Příklad 1

Na soukromém gymnáziu jsme nastavili spolupráci na průměrných pět událostí na jednu třídu. Gymnázium má jednu třídu čtyřletého gymnázia a jednu třídu osmiletého gymnázia v každém ročníku, tedy 12 tříd.

V průběhu jednoho školního roku proběhly následující události:

 • Podpora při zavádění spolupráce
 • 30x program primární prevence pro práci s celou třídou. V jedné třídě, kde byla zjištěny nezdravé vztahy se pracovalo více, s ostatními třídami 2x za rok
 • 5x supervizní setkání pro ředitele
 • 3x supervizní setkání zástupce
 • 4x krizová intervence pro profesorku v těžké životní situaci – podařilo se předejít pracovní neschopnosti
 • 2x 90 minut – vzdělávací program pro učitele na půdě školy na odborná témata (rozpoznání traumatu a vhodné intervence, práce s problémovým žákem) – pro 16 pedagogů
 • 10 hodin supervize pro profesory na práci s konkrétními třídami a žáky
 • 1x 90 minut večerní přednáška pro rodiče
 • Roční provoz schránky důvěry (63 dotazů)
Příklad 2

Menší venkovská škola, která má pouze 1. stupeň a dvě třídy mateřské školy zvolila pro začátek spolupráci v rozsahu průměrně dvou událostí na třídu.

V průběhu jednoho školního roku proběhly následující události:

 • Pomoc se zavedením spolupráce
 • 2x supervize pro ředitelku
 • 2 hodiny skupinové supervize pro práci s žáky se speciálními potřebami
 • 5x účast učitelek na kurzu
 • 3x individuální supervize pro učitele
 • 2x poradenství s žákem
 • 1x večerní přednáška pro rodiče
 • Schránka důvěry

Líbí se vám to?

Ozvěte se nám. Přijedeme. A pomůžeme Vám nastavit Váš modulový systém podle Vašich potřeb a možností tak, aby vám přineslo nejlepší efekt.

Napište, ozveme se Vám, co nejdříve.