„Nastal čas, kdy zůstat pevně sevřená v poupěti bylo bolestnější než riziko vykvést.“

Anaïs Nin

Někdy chceme rozkvést, využít svůj potenciál, zkoumat, co je ještě možné. Ne vždy motivují člověka k práci na sobě potíže. Motivací může být vnitřní touha po růstu, po roztažení křídel. Někdy nás k tomu motivuje náročná profese a konkrétní potřeby a dovednosti, které potřebujeme rozvíjet. Psychická odolnost, zvládaní stresu, prevence vyhoření. Někdy je to hledání určitého přesahu v našich životech; somatické a emoční stability, meditace, transcendentních zážitků, žití ve flow.

Vypadá to, že my lidé máme obrovské možnosti. Velmi pestré možnosti. Jsme připraveni Vám v tomto hledání pomoci.

Osobnostní růst

Jak bude probíhat první konzultace

Objednat se můžete nejsnáze online. V čase 9-13 můžete kontaktovat recepci na čísle 605 140 700, můžete také napsat vzkaz a asistentka Vás bude kontaktovat zpět.

Z první konzultace nemusíte být nervózní, nejdete ke zkoušce. S terapeutem si budete potřebovat vysvětlit, co Vás trápí a dohodnout se, jak bude vypadat vaše spolupráce, ale terapeuti vám vždy rádi pomohu, abyste si porozuměli.

Reference

Naši terapeuti

Mgr. Martina Švarcová

Arteterapeutka a somatická koučka pro děti a dospělé

 • Individuální arteterapie a artefiletika
 • Arteterapie a artefiletika pro děti od 6 let i rodiče
 • Arteterapie a artefiletika pro děti i rodiče
 • Somatický koučink a práce s tělem
 • Imaginace
 • Práce se sny
 • Nenásilná komunikace ve vztazích
 • Česky

Mgr. Vladěna Sobasová

Adiktolog a terapeut pro adolescenty 12+ i dospělé

 • Individuální konzultace
 • Adiktologické poradenství (užívání návykových látek)
 • Informovaná v Compassionate Inquiry přístupu (v trainingu s Gaborem Maté)
 • Mindfulness
 • Práce s dospělými a adolescenty
 • Česky, anglicky

Mgr. Andrea Štorková

Terapeut pro děti a dospělé

 • Práce s tělem pomocí biosyntézy
 • Skupinová a individuální terapie
 • Šikana
 • Úzkosti, panické ataky
 • Sebepoškozování
 • LGBTQ témata (problematika)
 • ADHD/ADD u dětí
 • Česky

Alena Špaková, DiS.

Terapeut pro děti a dospělé

 • Individuální terapie pro děti 12+ a dospělé
 • Koučink/motivační rozhovory pro dospělé a děti 12+
 • Motivačně výchovné rozhovory pro děti 12+
 • Odborné sociální poradenství
 • Krizová intervence
 • Česky

PhDr. Daniela Müllerová

Terapeut pro dospělé a děti od 9 let

 • Individuální a párová terapie
 • Dlouhodobá terapie i krátkodobé na řešení orientované sezení
 • Procházení obtížnými a krizovými životními situacemi
 • Somaticky zaměřené terapeutické a traumaterapeutické přístupy
 • Česky

Mgr. Helena Prentice

Terapeut a sociální pracovník pro adolescenty 12+ a dospělé

 • Individuální terapie pro děti 12+ a dospělé
 • Koučink
 • Krizová intervence
 • Hypnoterapie / imaginace
 • Stress managment