Do terapie přicházejí lidé obvykle ze dvou důvodů:

a) Potíže psychického, vztahového, či zdravotního charakteru
b) Potřeba osobního růstu

V obou případech je příjemné, když je spolupráce účinná a efektivní – a samozřejmě vždy bezpečná a laskavá.

Terapeutický plán
Základem terapie bude vždy terapeutický vztah mezi klientem a terapeutem.

Terapeutický vztah je kouzlo, ve kterém se setkávají dva lidé se společným cílem – lepším životem pro klienta. Terapeutický vztah není bezbřehý. Podléhá mnoha praktickým a etickým pravidlům, jejichž cílem je ochránit autentičnost a nezávislost obou. Vytvoření dobrého terapeutického vztahu také nějakou dobu trvá. Když se to ale podaří, je to nejlepší možná výživa pro změnu, růst a uzdravení.

Dobrým terapeutům záleží na klientovi a jeho dobrém životě.
Efektivitě a bezpečí terapie můžeme navíc pomoci terapeutickým plánem.  

Můžete si ho představit jako pobyt v lázních, kde absolvujete různé procedury, které se dohromady složí ve funkční celek. Někdy ani nejde úplně říci, která procedura zabrala. Prostě to funguje jako celek.

Co vám terapeutický plán přináší:

  • Kromě svého hlavního terapeuta získáte koordinátora terapeutického plánu, který vám pomůže udržet orientaci a směr terapie.
  • Získáte zastupujícího terapeuta, který pro vás zajišťuje kontinuální péči v případě nutnosti potřeby intenzivnější péče.
  • Přináší smysluplnou koordinaci klienta s více odborníky.
  • Zastřešuje spolupráci s více členy jedné rodiny.
  • Možnost využití umu a specializací našich terapeutů
  • Vy rozhodujete o předávání potřebných udajů. Viz níže.

Pojďme si na příkladech ukázat, jak to celé může fungovat.

Terapeutický plán je vždy
• Individuálně sestavený
• Dobrovolný
• Nezávazný

Příklad číslo jedna – Indviduální terapie – Alan

Vybrala jsem Alana – případ, který je poměrně komplikovaný a komplexní, protože si na něm můžeme více věcí ukázat. 

Alan je muž s vleklými obtížemi, které zasahují do mnoha oblastí jeho života. Do terapie ho přivedly panické ataky. Ovšem celoživotně zažíval psychický diskomfort. Depresivní stavy a sociální fobie mu berou energii. Navazování vztahů je také složité, udržet si práci skrze pracovní nároky a vztahy s kolegy také. Na tělesné rovině Alana trápil dráždivý tračník, reflux a ekzém reagující na stres.

Číst více

Z anamnézy je pravděpodobně významný porod ve 28. týdnu spolu s bratrem dvojčetem a dlouhý pobyt na nedonošeneckém oddělení a značně disharmonické prostředí v primární rodině s ponižujícím otcem a submisivní matkou.

V první fázi hledal Alan hlavně úlevu. Také se necítil na to, aby se poznával s více lidmi z našeho spolku a byl rád, že našel alespoň jednoho člověka, se kterým se zvládne scházet a kde se cítí bezpečně – svého hlavního terapeuta. Po čtyřech měsících se cítil lépe a zajímaly ho další možnosti a první setkání nad terapeutickým plánem. V tu dobu byl do spolupráce zařazen zastupující terapeut a jednou za pět konzultací jedno sezení zaměřené na tělo. V době dovolené svého hlavního terapeuta Alan také využil SOS konzultace se zastupujícím terapeutem. Komfortní bylo, že ho již znal ze sezení zaměřených na práci s tělem. V případě hezkého počasí docházel se svým hlavním terapeutem také do stáje, kde společně s našimi terapeutickými koňmi pracovali více do hloubky na tématech, která se odkrývala v terapii. V této sestavě pokračovala terapie další rok a čtvrt.

Poté přišlo období, kdy byl Alan rozhodnut lépe vyřešit své pracovní uplatnění. Absolvoval 3 konzultace kariérového poradenství, které mohlo být mnohem konkrétnější vzhledem k tomu, že oba terapeuti mohli pomoci definovat Alanovy silné stránky a potřeby. Několik hodin koučování nad dovednostmi přijímacích pohovorů doplnilo kariérové poradenství. Na výslovné přání Alan navštívil ještě dvě sezení hypnoterapie, protože na to byl zvědavý a věřil, že ho to posílí, aby zvládl rozhovory s personalisty navzdory nervozitě. Nakonec zvolil práci v komorním kolektivu mimo korporátní prostředí, kde zvládá vztahy na pracovišti. 

Když se situace s prací stabilizovala a psychické i somatické potíže zdárně ustupovaly, zatoužil Alan ještě po partnerském vztahu. Jako introvert, plný obav, převážně v mužském kolektivu, se mu do té doby seznamování moc nedařilo. Dalších několik měsíců jsme pracovali na věcech, které mu brání v seznamování s lidmi obecně, v rámci toho absolvoval navíc workshopy ve stáji zaměřené na hranice a vztahy, kde poprvé mluvil se ženami o osobních věcech a zároveň měl v zádech známé lidi ze spolku. Jak i v tomto Alan zdolával své strachy, začal přirozeně více chodit na místa, kde je možné potkat nové lidi.

Spolupráci jsme ukončili v okamžiku, kdy se se svou přítelkyní rozhodl pro společné bydlení.

(ano, my v týmu jsme si v tomto bodě připili na Alanovu počest, protože jsme všichni obdivovali obrovskou proměnu, kterou za tři společné roky prošel a ukápla nejedna šťastná slza)

Příklad číslo dvě – Individuální terapie – Marie

Marie přišla s tím, že jí dospívající děti i manžel ignorují a ona si nedokáže prosadit žádné, ani oprávněné požadavky a prosadit si prostor pro sebe. Cítila se jako služka své rodiny.

Číst více

Zde byla hned od začátku otázka, že volit raději rodinnou nebo individuální terapii. Marie si nebyla jistá, zda by rodina byla ochotná docházet a obávala se, že časově by se nedařilo nacházet termíny. Navíc si uvědomovala, že tyto potíže měla již dříve i s jinými lidmi, např. na pracovišti.

Domluvili jsme se na kombinaci individuální terapie a na tělo zaměřené terapii s hlavním terapeutem. Doplněno o terapii s koňmi s dalším terapeutem, protože Marie měla odjakživa ráda všechna zvířata, a protože koně jsou k těmto tématům zvláště vhodnými terapeuty.

Po osmi konzultacích jsme terapii ukončili s tím, že v rodině i manželském vztahu proběhlo několik rozhovorů, kdy si Marie konečně připadala slyšená a postupně se začaly dít změny. Po čtvrt roce přišla Marie ještě na dvě konzultace do stáje. Poté již spolupráce nebyla potřeba.

Příklad číslo tři – Párová terapie – Milan a Anežka

Manželé s malými dětmi. Stresové situace s malými raubíři, pracovní vytížení Milana. Nádrže se silami téměř vyčerpané jsou podhoubím k výčitkám a hádkám na obou stranách. Přicházejí na párovou terapii. 

Číst více

V rámci terapeutického plánu ještě doplňujeme individuální konzultace, protože při nich mohou mnohem snadněji zvládnout hlídání. V individuálních konzultacích Anežka řeší stres a hněv, poradenství, jak řešit běžné situace s dětmi a ve stáji pracuje na osobní stabilitě a dobrém pocitu.

Milan ve svých individuálních konzultacích řeší pomocí koučování svoje pracovní vytížení, určování priorit a celkově práci s povinnostmi, časem a stresem. V souvislosti s tím, si lépe nastavil režim práce v kanceláři a doma. Absolvoval také kurz Relaxace a meditace. Vše toto si manželé přinesli do 4 párových setkání.
Milan a Anežka tak v poměrně malém počtu konzultací absolvovali část, která jim pomohla ošetřit a stabilizovat sebe a přinést do manželství kapacitu, kde byli opět schopni vidět, že druhý partner nedělá naschvály, ale naopak se snaží, co mu síly stačí. Zároveň byli opět schopni spolu o věcech mluvit. Chlapci byli temperamentní i dál, ale to je zdravé a při dostatku sil i celkem fajn. ?

Příklad číslo čtyři – Terapie dítěte / rodiny – Matěj a rodiče

Matěj je šestiletý chlapec, který brzy půjde do školy. Matěj byl vždy prý „trochu hrom do police a děti spíše tloukl než že by s nimi dokázal kamarádit“. Doma byly taky konflikty. Maminka říkala, že Matěj nikdy neposlechne. Pak se ale stalo, že Matěj byl na víkend u prarodičů, kde se zranil a s podezřením na otřes mozku byl sám dva dny v nemocnici na pozorování. Po této události se začal měnit. Nerudnost a konflikty zůstaly, ale Matěj byl „takovej zvadlej, bez energie.“ Asi třičtvrtě roku po pobytu v nemocnici začal Matěj hodně plakat, že nechce do školky a nechce tam být bez mámy. To byl moment, kdy se rodiče rozhodli přivést Matěje do terapie.

Číst více

První otázkou u dětí je vždy – kdo všechno se má vlastně účastnit procesu a v jaké podobě. U Matěje jsme proto terapeutický plán řešili hned na začátku spolupráce. V průběhu hovoru byl zmíněn ještě problematický porod. Porodní trauma je něco, co vždy musíme vzít v úvahu, dobré však je, že systém klienta -zde Matěje- nám spolehlivě napoví, jak velkou pozornost máme tomuto tématu věnovat. Dalo se také tušit, že pobyt v nemocnici byl dalším potenciálně traumatizujícím zážitkem. Z tohoto důvodu jsme práci s Matějem zahájili pomocí metody Somatic Experiencing®, která je ideální právě pro léčbu traumatu jako fyziologického stavu organismu dnes. Po třech konzultacích začal Matěj získávat svou dřívější energii, bylo možné přidat setkání ve stáji s našimi poníky – Tristan vytvořil s Matějem takovou tu správnou dvojku a spolu si užívali životní bujnost, Čiči jako důstojná dáma přinášela hranice a pravidla, která nebyla ochotná překračovat. Všechna témata, která Matěj zažíval ve vztazích svého života se tak zhmotňovala pomocí interakcí s poníky. Mezitím absolvovali rodiče dvě konzultace poradenství pro rodiče. A maminka, pro kterou byly některé věci emočně hodně obtížné byla ochotná jít i na dvě svoje individuální konzultace, kde si pomocí na tělo zaměřené terapie podívala na bolestivé emoce a dosáhla částečné úlevy. Matěj se mezitím zlepšovat a byl ve vztazích vnímavější. Jako další stupeň nácviku vztahů a bytí v kolektivu s pravidly (příprava na školní prostředí) se zúčastnil jednoho běhu Ponykroužku s tím, že vedoucí kroužku byla terapeutka, která byla poučena o jeho situaci a věděla jak a kdy Matěje podpořit. V průběhu Ponykroužku byl Matěj ještě na jedné konzultaci Náprav poruch chování, aby se s kolegyní seznámil a měl tak připravenou půdu na pozdější spolupráci. Závěrem této zhruba půlroční spolupráce byly dvě konzultace rodinné terapie, kde již i Matěj dokázal s podporou svého terapeuta mluvit s rodiči o věcech, které by chtěl doma jinak. To bylo moc hezké, protože Matěj udělal snad úplně první životní zkušenost, že může komunikovat „dospěle“ a že to přináší výsledky.

Rozloučili jsme se s tím, že v případě potřeby jsme kdykoliv k dispozici.

Jak to probíhá?

Spolupráci s Equita Therapy zahájíte individuální konzultací s vámi vybraným terapeutem. Po první konzultaci (nebo kdykoliv později budete chtít), můžete absolvovat 30minutovou schůzku s koordinátorem terapeutického plánu. Objednáte si jí buď na recepci nebo ve formuláři níže. Můžete také požádat o domluvení svého terapeuta. 

Na této schůzce neprobíhá terapie, domlouvá se zde rámec terapie, vhodné složení aktivit, aktuální stav terapie. Tato schůzka se obvykle domlouvá jednou za pět konzultací. V této frekvenci je zdarma.

GDPR – Kdo z týmu bude znát vaše údaje

Údaje o průběhu Vaší terapie bude znát Váš hlavní terapeut. Při vytváření terapeutického plánu je potřebuje také koordinátor terapeutického plánu. U dalších kolegů vždy určujete, komu a jaké informace se předají. Někdy je vhodné jít k dalšímu kolegovi s „čistým štítem“ a někdy je fajn, když nemusíte věci říkat znovu. My jsme připraveni kooperovat, vy říkáte, jak to bude probíhat.

Neterapeutický personál (účetní, recepce) má přístup pouze k Vašim fakturačním údajům v oddělené databázi

Věřím, že teď již víte vše podstatné a nezbývá než to zkusit. Ztratit nemáte co, výhody jsou velké.