Život! Jak neuvěřitelné příběhy dokáže psát.

A my je prožíváme.

Žádné Vaše téma, se kterým přicházíte, není ani banální ani zbytečné,

pokud Vy sami cítíte, že Vás trápí a máte potřebu o něm hovořit.

Terapie je vhodná, pokud vás v životě potkají těžké časy. V životě každého člověka přijdou okamžiky, kdy můžeme mít pocit, že nám podklesla kolena a někdy naopak na sobě chcete pracovat v rámci osobního růstu.

Je těžké se dívat, když naše děti sužují psychické nebo psychosomatické potíže. Často se setkáváme s tím, že děti zažívají neuspokojivé vztahy s vrstevníky nebo s autoritami nebo je pro ně těžké se adaptovat na životní změny. Někdy je také potřeba pracovat na zlepšení vztahů v rámci rodiny.

Moudrost koní odjakživa lidem pomáhá. Koně umí vycítit, zrcadlit a také léčit. Kůň jako další terapeut je ideálním průvodcem na cestě sám k sobě, k větší celistvosti a autenticitě.

Párová terapie řeší témata partnerských vztahů, či pracovních vztahů, kde cítíte potřebu si lépe porozumět, vyjasnit komunikaci a pochopit, případně sjednotit své cíle a přání.

Pracovat na sobě je velmi uspokojivé. Cesta za využitím svého potenciálu a nalezení své celistvosti je největším pokladem, který v životě můžeme najít. Třeba společně.

Konzultace umíme udělat také v online formě, jste-li z daleka, na dovolené, v karanténě…

Využijte síly skupinové dynamiky, podpory a zkušeností dalších lidí pod vedením zkušených terapeutů.

Díky této nadstandardní službě, kterou u nás může získat bezplatně každý klient, využijete síly celého týmu k tomu, aby vaše terapie probíhala rychle a efektivně.

Jaký typ terapie se pro mě hodí?

Možná máte již dopředu jasnou představu, co od nás chcete a je to tak v pořádku. Objednejte se níže a my se na Vás budeme těšit.

Možná tak úplně nevíte, co byste měli zvolit. A je to tak v pořádku. Objednejte se na individuální terapii k terapeutovi, který je Vám sympatický. Tam se domluvíte přímo s ním nebo můžete kdykoliv později využít schůzky k terapeutickému plánu a o nejvhodnějších postupech se poradit tam.

Reference

Naši terapeuti

Mgr. Martina Švarcová

Arteterapeutka a somatická koučka pro děti a dospělé

 • Individuální arteterapie a artefiletika
 • Arteterapie a artefiletika pro děti od 6 let i rodiče
 • Arteterapie a artefiletika pro děti i rodiče
 • Somatický koučink a práce s tělem
 • Imaginace
 • Práce se sny
 • Nenásilná komunikace ve vztazích
 • Česky

Mgr. Vladěna Sobasová

Adiktolog a terapeut pro adolescenty 12+ i dospělé

 • Individuální konzultace
 • Adiktologické poradenství (užívání návykových látek)
 • Informovaná v Compassionate Inquiry přístupu (v trainingu s Gaborem Maté)
 • Mindfulness
 • Práce s dospělými a adolescenty
 • Česky, anglicky

Alena Špaková, DiS.

Terapeut pro děti a dospělé

 • Individuální terapie pro děti 12+ a dospělé
 • Koučink/motivační rozhovory pro dospělé a děti 12+
 • Motivačně výchovné rozhovory pro děti 12+
 • Odborné sociální poradenství
 • Krizová intervence
 • Česky

PhDr. Daniela Müllerová

Terapeut pro dospělé a děti od 9 let

 • Individuální a párová terapie
 • Dlouhodobá terapie i krátkodobé na řešení orientované sezení
 • Procházení obtížnými a krizovými životními situacemi
 • Somaticky zaměřené terapeutické a traumaterapeutické přístupy
 • Česky

Mgr. Marie Klusáčková

Koučka/terapeutka pro dospělé a děti od 3 let

 • Profesní, životní a somatické
 • Koučování
 • ADHD v dospělosti
 • Vyhoření, prokrastinace, chaos, únava a vyčerpání
 • Trénování laskavosti a všímavosti ve vztahu k sobě
 • Psychosomatika a cykličnost žen
 • Česky i anglicky

Mgr. Helena Prentice

Terapeut a sociální pracovník pro adolescenty 12+ a dospělé

 • Individuální terapie pro děti 12+ a dospělé
 • Koučink
 • Krizová intervence
 • Hypnoterapie / imaginace
 • Stress managment
 • Práce se sny
 • Odborné sociální poradenství
 • Česky, anglicky

MgA. Barbora Švarcová

Terapeutka kraniosakrální biodynamiky/koučka ve výcviku pro děti od 0 let věku a dospělé

 • Kraniosakrální biodynamika
 • Práce s těhotnými ženami a novorozenci
 • Práce se vztahovým polem rodič-dítě
 • Úzkosti, únava, vyhoření
 • Environmentální žal
 • Orientace na rozvoj
 • Česky

Mgr. Radka Matesová

Terapeut pro děti a dospělé

 • Koordinátorka terapeutických plánů
 • Individuální terapie
 • Terapie pro děti/rodiny
 • Párová terapie
 • Equisdom® – psychoterapie pomocí koní
 • Nápravy SPU a chování
 • Česky

Mgr. Jitka Herzánová

Psycholog a terapeut pro děti a dospělé

 • Koordinátor terapeutických plánů
 • Individuální terapie
 • Terapie pro děti/rodiny
 • Párová terapie
 • Equisdom® – psychoterapie pomocí koní
 • Na tělo zaměřená terapie Somatic Experiencing
 • Česky

Potřebujete poradit?

Naše recepce je vám k dispozici od 9 do 13 hodin na čísle +420 605 140 700 nebo nám napište.