Stávající klienti si mohou v případě potřeby nechat sestavit Zprávu o průběhu terapie pro potřebu různých institucí. Zprávu lze využít pro potřeby řízení o invalidním důchodu, pro potřeby OSPODu, či rozvodového soudu, pro šetření pojistné události, atd.

Je však důležité si přečíst všechny informace a třeba se i domluvit se svým terapeutem, či koordinátorem terapeutického plánu, protože existují různé typy zpráv, vyšetření a posudků a nejde je vzájemně zaměňovat.

Vřele doporučujeme, abyste před zhotovením zprávy zkonzultovali Vaši situaci s příslušnou institucí nebo vaším advokátem

Co Zpráva o průběhu terapie NENÍ

 • Vyšetření / diagnostika klinickým psychologem, či psychiatrem
 • Posudek soudního znalce
 • Vyšetření v pedagogicko- psychologické poradně
 • Lékařská zpráva

Co naopak Zpráva o průběhu terapie je a jak ji získám

Zpráva o průběhu terapie popisuje stav a změny, které jsou pozorovatelné v terapeutickém procesu. Zpracovává se obvykle po delší spolupráci, minimálně však po pěti uskutečněných konzultacích. V dlouhodobé spolupráci lze zachytit trend a rychlost změny potíží, se kterými klient přichází

Vzhledem k velkému nedostatku klinických psychologů některé instituce akceptují jaké náhradní řešení Zprávu o průběhu terapie. Nebo se využívá jako detailnější doplňující materiál k dalším posudkům. Výhodou této zprávy je fakt, že ji píše člověk, který vás zná delší dobu.

Zpráva má obvykle tuto strukturu

 1. Údaje klienta
 2. Základní informace o terapii – počátek spolupráce, počet sezení, hlavní terapeut, další zúčastnění terapeuti
 3. Stav klienta na začátku terapie, subjektivní popis problémů, věci, které mohl na začátku pozorovat terapeut
 4. Teoretické východisko – teoretické informace o potížích klienta, strategie terapie, důvody volby konkrétního typu terapeutického působení, principy zvolené léčby, teoretický rámec prognózy
 5. Průběh terapie z hlediska potíží, reakce na léčbu, témat a trendů – nemusí obsahovat příliš odhalující jednotlivosti, pokud si to klient nepřeje.
 6. Předpokládaný další postup v terapii a zaměření.
 7. Závěrečné údaje o spolku Equita Therapy, z.s.

Cena zprávy a doba vypracování

Zprávy zpracováváme pečlivě, proto nám dají hodně práce. Komfortní čas na zpracování zprávy je 10 pracovních dní. Pokud zprávu potřebujete rychleji, domluvte se s námi dopředu, je-li to v našich možnostech, uděláme co budeme moci a zprávu vypracujeme dříve. V každém případě budete dopředu vědět, kdy zprávu obdržíte.

Zpráva stojí 4 300 Kč