Psychoterapie pomocí koní se hodí pro všechna témata terapeutické práce i osobnostního růstu. Hodí se i pro lidi, kteří s koňmi nemají zkušenost, dokonce i pro lidi, kteří mají z koní respekt – vždyť je to velké zvíře.

Koně odjakživa vedou lidi k tomu, aby se posouvali a překonávali vnitřní překážky, ať je jimi trauma, hněvivost, strach, disociace, chybějící celistvost, či cokoliv dalšího. Tak vznikl bájný Pegas – kůň s křídly, který nám pomůže vzlétnout.

Na rozdíl od hipoterapie nás v psychoterapii zajímá osobnost klienta v interakci s osobností koně. Kůň přináší svou nesmírnou vnímavost, soucitnost, svou emocionalitu bez posuzování, svou zakotvenost v přítomnosti. Navíc koním z neznámého důvodu na lidech záleží a zkouší to s námi znovu a znovu bez výčitek a se stále stejným bezpodmínečným přijetím.

Koně nám skrze svůj zdravý nervový systém pomáhají mnohem rychleji a účinněji dokončovat fyziologické procesy provázející trauma, stres, nepříjemné emoce a přinášejí úlevu.

Pomáhají nám vidět a modelovat různé vztahové vzorce a vzorce chování a zkoušet hledat vhodnější alternativy.

Je velmi těžké popsat, co vše koně v terapii dokáží, protože nás stále překvapují svým terapeutickým umem. Jsme přesvědčeni, že koně dávají pegasova křídla i terapeutickému procesu a vřele vám doporučujeme to vyzkoušet.

Další informace najdete v našem blogu – odkaze.

psychoterapie pomocí koní
psychoterapie pomocí koní
psychoterapie pomocí koní

Jak bude probíhat první konzultace

Objednat se můžete nejsnáze online. V čase 9-13 můžete kontaktovat recepci na čísle 605 140 700, můžete také napsat vzkaz a asistentka Vás bude kontaktovat zpět.

Z první konzultace nemusíte být nervózní, nejdete ke zkoušce. S terapeutem si budete potřebovat vysvětlit, co Vás trápí a dohodnout se, jak bude vypadat vaše spolupráce, ale terapeuti vám vždy rádi pomohu, abyste si porozuměli.

Reference

Naši terapeuti

Mgr. Martina Švarcová

Arteterapeutka a somatická koučka pro děti a dospělé

 • Individuální arteterapie a artefiletika
 • Arteterapie a artefiletika pro děti od 6 let i rodiče
 • Arteterapie a artefiletika pro děti i rodiče
 • Somatický koučink a práce s tělem
 • Imaginace
 • Práce se sny
 • Nenásilná komunikace ve vztazích
 • Česky

Mgr. Vladěna Sobasová

Adiktolog a terapeut pro adolescenty 12+ i dospělé

 • Individuální konzultace
 • Adiktologické poradenství (užívání návykových látek)
 • Informovaná v Compassionate Inquiry přístupu (v trainingu s Gaborem Maté)
 • Mindfulness
 • Práce s dospělými a adolescenty
 • Česky, anglicky

Mgr. Andrea Štorková

Terapeut pro děti a dospělé

 • Práce s tělem pomocí biosyntézy
 • Skupinová a individuální terapie
 • Šikana
 • Úzkosti, panické ataky
 • Sebepoškozování
 • LGBTQ témata (problematika)
 • ADHD/ADD u dětí
 • Česky

Alena Špaková, DiS.

Terapeut pro děti a dospělé

 • Individuální terapie pro děti 12+ a dospělé
 • Koučink/motivační rozhovory pro dospělé a děti 12+
 • Motivačně výchovné rozhovory pro děti 12+
 • Odborné sociální poradenství
 • Krizová intervence
 • Česky

PhDr. Daniela Müllerová

Terapeut pro dospělé a děti od 9 let

 • Individuální a párová terapie
 • Dlouhodobá terapie i krátkodobé na řešení orientované sezení
 • Procházení obtížnými a krizovými životními situacemi
 • Somaticky zaměřené terapeutické a