Připravujeme veřejný běh 3 letého výcviku v metodě Equisdom® s předpokládaným začátkem na podzim 2023.

Komu je výcvik určen

Výcvik je určen psychologům, psychoterapeutům, poradcům a všem profesionálům, kteří se zabývají terapeutickými tématy, osobním rozvojem, psychosomatikou, vztahovou tématikou, sociální prací, prací s dětmi, apod.

Požadavky k výcviku

Nezbytné:

Účast na úvodním semináři

Minimálně ukončené vysokoškolské vzdělání s titulem Bc.

Doporučené:

Terapeutický výcvik, koučovací výcvik, výcvik krizové intervence, či jiné odpovídající vzdělání, které dá účastníkovi základní dovednosti pro vedení konzultací s klientem (hranice vztahu, práce se zakázkou, atd. ).

Struktura a organizace výcviku

Úvodní seminář

2 výukové dny – (jeden teoretický, jeden praktický ve stáji) 4 000 + 21%DPH – tedy 4 840,- Kč

Úvodní seminář lze absolvovat nezávisle na účasti ve výcviku.

Termíny:

  • 24-25.11.2022 9-16 hod.
  • 19-20.04.2023 9-16 hod.
Výcvik

Každý ročník obsahuje 6 dní teorie a 12 dní ve stáji rozdělených do 2-4 denních bloků během celého školního roku.

Cena za ročník je 40 000 Kč + 21%DPH – tedy 48 400,- Kč

Obsah výcviku:
  • Základní teoretická východiska
  • Znalosti o koních potřebné pro terapii
  • Fyziologie komunikace koně a člověka
  • Výběr a příprava terapeutického koně
  • Bezpečnost v terapii s koňmi
  • Trajektorie terapeutické jednotky
  • Baterie základních technik pro různá témata
  • Umění napojení na terapeutický proces a somatickou intuici koní.
Sebezkušenost a supervize:

V průběhu výcviku je potřeba absolvovat ještě 18 hodin individuální sebezkušenosti (doporučujeme více) a 18 hodin supervize, s toho alespoň šest s videozáznamem.

Sebezkušenost a supervize není zahrnuta v ceně výcviku.

Máte-li zájem o výcvik, vyplňte prosím kontaktní formulář předběžného zájmu o výcvik. Budeme Vás kontaktovat ohledně potřebných podkladů.

Zároveň se přihlašte na úvodní seminář, abyste si rezervovali místo.

Předběžný zájem o výcvik