Připravujeme veřejný běh 3 letého výcviku v metodě Equisdom® s předpokládaným začátkem na podzim 2023.

Komu je výcvik určen

Výcvik je určen psychologům, psychoterapeutům, poradcům a všem profesionálům, kteří se zabývají terapeutickými tématy, osobním rozvojem, psychosomatikou, vztahovou tématikou, sociální prací, prací s dětmi, apod.

Požadavky k výcviku

Nezbytné:

 • Účast na úvodním semináři
 • Minimálně ukončené vysokoškolské vzdělání s titulem Bc.

Doporučené:

 • Terapeutický výcvik, koučovací výcvik, výcvik krizové intervence, či jiné odpovídající vzdělání, které dá účastníkovi základní dovednosti pro vedení konzultací s klientem (hranice vztahu, práce se zakázkou, atd. ).

Struktura a organizace výcviku

1. Úvodní seminář
 • 2 výukové dny – (jeden teoretický, jeden praktický ve stáji) 4 000,- Kč

 • Úvodní seminář lze absolvovat nezávisle na účasti ve výcviku.

 • Termín: 10-11.09.2023 9-12, 13:30-16:30 hod.

2. Výcvik
 • Každý ročník obsahuje 6 dní teorie a 12 dní ve stáji rozdělených do 2-4 denních bloků během celého školního roku.
 • Cena za ročník je 40 000 Kč 
 • Obsah výcviku:
  • Základní teoretická východiska
  • Znalosti o koních potřebné pro terapii
  • Fyziologie komunikace koně a člověka
  • Výběr a příprava terapeutického koně
  • Bezpečnost v terapii s koňmi
  • Trajektorie terapeutické jednotky
  • Baterie základních technik pro různá témata
  • Umění napojení na terapeutický proces a somatickou intuici koní.

Obsah výcviku

01. Filosofické a etické východisko pro práci

S kým, jak a proč pracovat, etické hranice práce se zvířaty. Cíle a zakázky práce, práce se skrytou zakázkou. O metodě Equisdom® (možnosti, limity). Právní rámec práce. Zařazení metody Equisdom® do systému další práce.

Časová dotace: 6 hodin

02. Práce s terapeutickým polem

Definice a pochopení terapeutického pole, jeho dynamiky. Dynamika terapeutického pole při různých typech vazby (bezpečná, nebezpečná, symbiotická), Důležitost fyziologické stability terapeuta. Vytváření bezpečného terapeutického pole.

Časová dotace: 18 hodin

03. Základní znalosti o koních

Vývoj koně, vliv evoluce na senzitivitu koně. Etologie koně. Anatomie a fyziologie koně. Souvislosti stádního chování. Autentičnost, hierarchie, hranice. Predátor versus lovená zvěř. Mýty o chování a vnímání koní.

Časová dotace: 18 hodin

04. Základy horsmanshipu

Výběr koně pro metodu Equisdom®. Výcvik bezpečného a senzitivního koně. Pravidla manipulace s koněm, nácvik základní obsluhy a péče o koně. Bezpečnost dalších účastníků konzultací (klientů, frekventantů kurzu). Vytvoření bezpečné vazby s koněm. Obvyklé mýty o vztahu koní a lidí.

Časová dotace: 42 hodin

03. Základní znalosti o koních

Vývoj koně, vliv evoluce na senzitivitu koně. Etologie koně. Anatomie a fyziologie koně. Souvislosti stádního chování. Autentičnost, hierarchie, hranice. Predátor versus lovená zvěř. Mýty o chování a vnímání koní.

Časová dotace: 18 hodin

04. Základy horsmanshipu

Výběr koně pro metodu Equisdom®. Výcvik bezpečného a senzitivního koně. Pravidla manipulace s koněm, nácvik základní obsluhy a péče o koně. Bezpečnost dalších účastníků konzultací (klientů, frekventantů kurzu). Vytvoření bezpečné vazby s koněm. Obvyklé mýty o vztahu koní a lidí.

Časová dotace: 42 hodin

05. Nervová soustava koní a lidí

Společné a rozdílné rysy percepce a kognice. Rozdíly ve vnímání a vyhodnocování nebezpečí související s rozdílnou strukturou mozků a autonomní nervové soustavy (amygdala, zrcadlové neurony, Von Economovy neurony,…)

Časová dotace: 18 hodin

06. Intervence koní v terapii

Typy reakcí koní a jejich využití v terapeutickém procesu. Intervence v rámci stáda. Napojení. Stopování seberegulačních reakcí. Somatická moudrost koní pro rozvoj prožívaného smyslu.

Časová dotace: 24 hodin

07. Fyziologie traumatu

Fyziologie plazího mozku a obranných reakcí autonomního nervového systému. Polyvagální teorie Stephena Porgese a systém sociálního zapojení – Nervus vagus a ventrovagální systém. Seberegulační ozdravné reakce.

Časová dotace: 18 hodin

08. Základní terapeutické techniky

Struktura emocionálních reakcí. Základy ego stavů. Přenos, protipřenos. Vztahová dynamika.

Časová dotace: 18 hodin

09. Práce s významem

Význam procesů v metodě Equisdom® v souvislosti s aplikací do každodenního života. Způsoby vnímání smyslu událostí. Vývoj smyslu v čase. Vliv smyslu na posttraumatický růst a osobnostní rozvoj.

Časová dotace: 9 hodin

10. Práce s narativem

Začlenění osy y (času) do práce v metodě Equisdom®. Významy a proměny vyprávění životního příběhu. Kůň jako katalyzátor tvorby korekčního zážitku a posunu významu vlastního životního příběhu.

Časová dotace: 9 hodin

11. Rozšiřující baterie aktivit

Další způsoby práce. 25 samostatných aktivit pro různá zacílení práce (hranice, bezpečí, vybíjení, emoční vzorce, přenos).

Časová dotace: 30 hodin

12. Sebezkušenost

Individuální hodiny pro získání lepší fyziologicko – emoční stability účastníků.

Časová dotace: 18 hodin

13. Supervize

Individuální hodiny pro získání lepší fyziologicko – emoční stability účastníků.

Časová dotace: 18 hodin

14. Evaluační setkání

Závěrečné setkání s hodnocením výstupů a závěrečnou evaluací.

Časová dotace: 18 hodin

Sebezkušenost a supervize

V průběhu výcviku je potřeba absolvovat ještě 18 hodin individuální sebezkušenosti (doporučujeme více) a 18 hodin supervize, s toho alespoň šest s videozáznamem.

Sebezkušenost a supervize není zahrnuta v ceně výcviku.

Máte-li zájem o výcvik, vyplňte prosím kontaktní formulář předběžného zájmu o výcvik. Budeme Vás kontaktovat ohledně potřebných podkladů.

Zároveň se přihlašte na úvodní seminář, abyste si rezervovali místo.

Předběžný zájem o výcvik

Přihlášení na úvodní seminář