Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro všechny pedagogické pracovníky.

Náplň kurzu

  • Základní zásady duševní hygieny
  • Cvičení na zvládání stresu
  • Hospodaření s časem
  • Odstraňování zlozvyků prostřednictvím sebepoznávání
  • Relaxační cvičení

Duševní zdraví je nedílnou součástí celkového zdraví člověka, a pokud je tato součást narušena, nemůžeme daného člověka považovat za zdravého. Tuto myšlenku potvrzuje motto Světové federace pro duševní zdraví, které zní: „There is no health without mental health“, volně přeloženo: „Kde není duševní zdraví, není žádné zdraví“ (WFMH [online]).