Úžasna psychologička – ktorá vždy zohľadňuje potreby pacienta a vie poskytnúť odborné poradenstvo a pomoc. Veľmi príjemná a chápavá komunikácia, hlavne čo sa týka aktívneho počúvania. Nastavenie riešení zohľadňuje všetky aspekty problému. Ďakujem