Terapeutická podpora rodin samoživitelek a rodin se znevýhodněnými členy

Zaměřujeme se na poskytování terapeutické podpory rodinám v těžké životní situaci.

S vaší pomocí můžeme nadále rozvíjet naše služby a dosahovat pozitivních změn v životech rodin. Vaše finanční příspěvky nám umožňují budovat zdravější a silnější komunitu, kde rodiny mají prostor pro růst a transformaci.

Připojte se k nám a buďte součástí tohoto důležitého hnutí, které podporuje rodiny a jejich pohodu.

Jak vypadá práce s jednou rodinou

Spolupráce s rodinou začíná podrobnou anamnézou a vypracováním terapeutického plánu.

Vzhledem k individuálnosti a variabilitě průběhu terapie u různých lidí se scházíme k další koordinační schůzce, kde se hodnotí dosavadní průběh terapie, vliv vnějších okolností na situaci rodiny a návrh dalších nejbližších kroků v rámci dlouhodobé spolupráce.

Je to také příležitost zhodnotit, zda již bylo dosaženo požadovaných cílů. V takovém případě je spolupráce ukončena, aby péče nebyla nadužívána. Naopak v případě opodstatněného využití většího počtu konzultací či služeb může být spolupráce kontrolovaně navýšena o další cyklus pěti konzultací a společné a podpůrné služby.

Příklad:

„Rodina není důležitá věc. Je to všechno.“

Michael J. Fox

Finanční zapojení rodin

Využíváme několika hladin finančního zapojení rodin podle jejich možností:

 • Plně dotovaná péče

  Tuto péči nabízíme rodinám v dlouhodobé finanční tísni – zde rodiny dokládají, že pobírají příspěvky hmotné péče od státu (příspěvek na bydlení, dorovnání životního minima, apod.).

  Plně dotovanou péči nabízíme také rodinám v akutních finančních obtížích (čekání na vyřízení invalidního důchodu, pracovní neschopnost živitele rodiny, zablokované účty při probíhajícím dědickém řízení apod.). Zde je obvykle dohoda péče na dobu určitou na základě čestného prohlášení a posouzení koordinátorem terapeutického plánu.

  Při tomto typu spolupráce obvykle rodiny skládají vratnou kauci ve výši jedné konzultace.

 • Péče se spoluúčastí

  Spoluúčast se osvědčuje u rodin, které by měly snahu nadužívat poskytovanou péči či u rodin, kde není nutná plně dotovaná péče. Spoluúčast je od symbolických 100 či 300 Kč za konzultaci. Po 30 – 50 % slevy na všechny absolvované služby.

  Rodiny v tomto režimu vždy skládají kauci ve výši jedné konzultace.

 • Péče s vybranými dotovanými službami

  V tomto režimu si rodiny platí individuální konzultace. Vybrané skupinové služby a koordinační schůzky terapeutického plánu čerpají zdarma.

  Rodiny v tomto režimu vždy skládají kauci ve výši jedné konzultace.

 • Klientem plně hrazená péče

  V případě volných kapacit přibíráme do programu rodiny, které jsou schopny si péči hradit samy. Na tyto klienty není čerpána pomoc donátorů, ale zapojují se do skupinových aktivit s klienty s dotovanou péčí a jsou velmi dobrým obohacením procesu. Často jsou pro další rodiny vzorem ve věcech, které zvládají bez podpory (finanční hospodaření rodiny, orientace v systému státní sociální podpory a dalších neziskových organizací, apod.)

Jste rodina, která se chce do projektu zapojit?

Chcete přispět?

V dlouhodobosti je síla. Budeme vám velmi vděčni za pravidelné příspěvky.

Přispět můžete také jednorázově.

Chcete se stát naším sponzorem?