V roce 2023 jsme se rozhodli založit veřejnou sbírku, do které se můžete zapojit i vy. Naším cílem je finančně podpořit naše klíčové aktivity – terapeutickou práci s klienty, naše terapeutické koně a oblast vzdělávání.

Naše veřejná sbírka byla založena za účelem získání peněžitých příspěvků na:

  1. zajištění důstojného života a výcviku terapeutických koní, tj. na úhradu nákladů na ustájení, veterinární péči, péči o kopyta, fyzioterapii, krmení, výživové doplňky a nutričních potřeby koní, výcvik, trénink, pomůcky, zkoušky a certifikaci pro terapeutické koně, pořízení terapeutických koní
  2. podporu sociálně znevýhodněných klientů, tj. na úhradu individuálních a skupinových konzultací, terapeutických aktivit a vzdělávacích programů pro sociálně znevýhodněné klienty, kterým budou tyto služby poskytovány zdarma nebo za zvýhodněnou cenu
  3. vytváření a provozování vzdělávacích a podpůrných aktivit v oblastech prevence a péče o duševní zdraví, tj. na odměnu odborníků za sestavování programů pro prevenci a péči o duševní zdraví, úhradu licenčních poplatků souvisejících s používáním specifických programů a metod a úhradu nákladů na tvorbu a údržby webových stránek, tvorbu propagačních materiálů a pořádání kampaní v rámci osvěty v oblasti duševního zdraví
  4. podporu vědecké práce a rozvíjení terapeutické metody Equisdom, tj. na úhradu administrativních nákladů spojených s výzkumem v oblasti psychoterapie pomocí koní, nákladů na inzerci a propagaci na sociálních sítích pro oslovení a získání probandů do výzkumu, na odměnu pro probandy, kteří se zúčastní výzkumných studií, úhradu softwaru pro zpracování a analýzu výzkumných dat a odměnu asistentů výzkumu
  5. vzdělávání odborníků v oblastech péče o klienty, pedagogů, psychologů, sociálních pracovníků apod., tj. na zajištění vzdělávacích programů (školení, workshopy a semináře pro zlepšení dovedností v péči o duševní a somatické zdraví) pro odborníky, kteří se podílejí na poskytování terapeutické péče, a na úhradu nákladů na vytváření a šíření publikací a elektronických vzdělávacích materiálů.

Uvítáme vaši finanční pomoc v jakékoliv výši, protože prostřednictvím vašich příspěvků mohou další lidé dostat šanci na lepší život.

Sbírkový transparentní účet Koňto Equita Therapy:

2801562686/2010

Dokumentace: