Předpokládám, že už jste se někdy setkali s pojmem „chodí jako tělo bez duše“ nebo „sní s otevřenýma očima“. Ten stav zažíváme, např. když jsme zamilovaní. Jde o změněný stav vědomí a v hypnóze tomu říkáme trans.

Trans umožňuje provádět pozitivní změny v podvědomí prostřednictvím přímých podnětů a terapeutických metafor. Díky pop kultuře má mnoho lidí o hypnóze zkreslené představy. Třeba obavu, že se dostanou do stavu, kdy je hypnotizér může ovládat, a oni budou dělat věci, které nemohou ovlivnit (tancovat na povel, štěkat jako pes, chovat se jako loutky, jak je vyobrazeno v různých filmech). Základem je strach ze ztráty sebekontroly.

Je pravda, že dle nejvýznamnějšího českého představitele klasické hypnózy Stanislava Kratochvíla jsou některé tyto věci možné, ale pouze v daný okamžik a u velmi malého procenta lidi. Hypnóza pod dohledem odborníka má však velký potenciál léčit. Často se využívá při trémě, různých typech fobií, úzkostech, depresi, posttraumatických stresových reakcích, řešení závislostí, psychosomatických obtíží, bolestí, a dokonce při pomoci s hubnutím.

Hypnózu lze přirovnat k hluboké relaxaci, kde můžeme komunikovat s nevědomím, a díky tomu pracovat s různou škálou obtíží.

Máte chuť ji vyzkoušet?