Mgr. Martina Švarcová

Arteterapeutka a somatická koučka pro děti a dospělé

 • Individuální arteterapie a artefiletika
 • Arteterapie a artefiletika pro děti od 6 let i rodiče
 • Arteterapie a artefiletika pro děti i rodiče
 • Somatický koučink a práce s tělem
 • Imaginace
 • Práce se sny
 • Nenásilná komunikace ve vztazích
 • Česky

Mgr. Vladěna Sobasová

Adiktolog a terapeut pro adolescenty 12+ i dospělé

 • Individuální konzultace
 • Adiktologické poradenství (užívání návykových látek)
 • Informovaná v Compassionate Inquiry přístupu (v trainingu s Gaborem Maté)
 • Mindfulness
 • Práce s dospělými a adolescenty
 • Česky, anglicky

Mgr. Andrea Štorková

Terapeut pro děti a dospělé

 • Práce s tělem pomocí biosyntézy
 • Skupinová a individuální terapie
 • Šikana
 • Úzkosti, panické ataky
 • Sebepoškozování
 • LGBTQ témata (problematika)
 • ADHD/ADD u dětí
 • Česky

Alena Špaková, DiS.

Terapeut pro děti a dospělé

 • Individuální terapie pro děti 12+ a dospělé
 • Koučink/motivační rozhovory pro dospělé a děti 12+
 • Motivačně výchovné rozhovory pro děti 12+
 • Odborné sociální poradenství
 • Krizová intervence
 • Česky

PhDr. Daniela Müllerová

Terapeut pro dospělé a děti od 9 let

 • Individuální a párová terapie
 • Dlouhodobá terapie i krátkodobé na řešení orientované sezení
 • Procházení obtížnými a krizovými životními situacemi
 • Somaticky zaměřené terapeutické a traumaterapeutické přístupy
 • Česky

Mgr. Helena Prentice

Terapeut a sociální pracovník pro adolescenty 12+ a dospělé

 • Individuální terapie pro děti 12+ a dospělé
 • Koučink
 • Krizová intervence
 • Hypnoterapie / imaginace
 • Stress managment
 • Práce se sny
 • Odborné sociální poradenství
 • Česky, anglicky

MgA. Barbora Švarcová

Terapeutka kraniosakrální biodynamiky/koučka pro děti od 0 let věku a dospělé

 • Kraniosakrální biodynamika
 • Práce s těhotnými ženami a novorozenci
 • Práce se vztahovým polem rodič-dítě
 • Úzkosti, únava, vyhoření
 • Environmentální žal
 • Orientace na rozvoj
 • Česky

Mgr. Radka Matesová

Terapeut pro děti a dospělé

 • Koordinátorka terapeutických plánů
 • Individuální terapie
 • Terapie pro děti/rodiny
 • Párová terapie
 • Equisdom® – psychoterapie pomocí koní
 • Nápravy SPU a chování
 • Česky

Mgr. Jitka Herzánová

Psycholog a terapeut pro děti a dospělé

 • Koordinátor terapeutických plánů
 • Individuální terapie
 • Terapie pro děti/rodiny
 • Párová terapie
 • Equisdom® – psychoterapie pomocí koní
 • Na tělo zaměřená terapie Somatic Experiencing
 • Česky