Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro všechny pedagogy, výchovné poradce, metodiky prevence

Náplň kurzu

  • Prožívání a chování dítěte ohroženého domácím násilím 
  • Jak identifikovat potenciálně ohrožené dítě
  • Jak reagovat při podezření na ohrožení dítěte domácím násilím 
  • Komunikace s dítětem ohroženým domácím násilím