Benefit, který potěší zaměstnavatele i zaměstnance, protože zdravý a motivovaný zaměstnanec je firemní poklad.

Ve svých životních příbězích čelíme nárokům, které nás mnohdy mohou stát extrémní množství sil. To se projevuje v naší životní spokojenosti i v motivaci k práci, v množství absencí, výkonnosti, kvalitě práce, či fluktuaci.

Co Vám přinese EAP program?

EAP program Vám prostřednictví externího psycho- sociálního poradenství přinese všechny výhody multidisciplinárního podpůrného týmu.

Zavedení EAP programu na pracovišti přináší:

  • Snížení pracovní neschopnosti způsobené přetížením
  • Méně odchodů kvůli konfliktům na pracovišti
  • Méně odchodů kvůli vyhoření
  • Efektivnější týmy
  • Nižší prokrastinaci
  • Nižší výskyt bossingu, mobbingu a organizačně nežádoucího chování
  • Snížení emočních a finančních nákladů na situace, které není příjemné řešit

Podpora zdravého životního stylu

Vyvážení práce a rodiny

Zvládnutí změny

Lepší zvládnutí krize

Podpora aklimatizace v jiném kulturním prostředí

Zlepšení komunikace

Vyšší spokojenost

Méně konfliktů

Rovnováha pracovního a osobního života

Účinná prevence vyhoření

Zvýšení reputace organizace

Lepší vztahy s manažery

Efektivnější vedení

Zlepšení atmosféry na pracovišti

Pro koho se EAP programy hodí?

Na velikosti ani odvětví organizaci nezáleží. Důležitá je chuť být moderní, efektivní společností, která se dlouhodobě stará o zaměstnance i atmosféru na pracovišti.

Tvorba EAP programu na míru

EAP program se skládá z modulů, které upravujeme na míru Vaší organizaci. Vždy tak dopředu víte rozsah a cenu poskytovaných služeb a vždy také platíte jen skutečně využité služby. Zde uvádíme nejoblíbenější služby.
ANALÝZA ATMOSFÉRY NA PRACOVIŠTI
Zjištění vstupních a průběžných výsledků atmosféry na pracovišti pomocí Stres testů, vyhodnocení emočně vztahové struktury a dalších nástrojů.
Individuální služby
Krizová intervence, psychologické poradenství, terapie, rodinná a párová terapie, (popř psychoterapie pomocí koní Equisdom®) osobní, online a korespondenční/chatovou formou.
Preventivní programy
Programy primární, sekundární a terciární prevence stresu. Přístup do online platformy s dalšími programy. Zvyšování emoční stability. Rozpoznání a prevence traumatu. Mnohá další.
Poradenství
Poradenství a supervize pro vedoucí pracovníky. Poradenství pro těžké sociální a životní situace (dluhy, životní krize, apod.).
Školení
Kurzy na široký okruh témat s možností uzpůsobení pro situaci Vaší organizace. Soft skills a další kurzy osobního rozvoje.

Jak se EAP zavádí?

1.

Nejdůležitější část je na Vás. Je to rozhodnutí, že chcete finanční prostředky investovat raději do prevence než do řešení následků.

3.

Pomůžeme Vám s prezentací i praktickým nastavením všech funkcionalit. Poskytneme Vám materiály i osobní podporu.

2.

Zkontaktujeme se a probereme oblasti a rozsah Vašeho EAP programu. Na základě našich zkušeností Vám pomůžeme nastavit rozumnou hladinu péče o Vaše zaměstnance.

4.

Program běží a vy vidíte výsledky svého osvíceného přístupu.

Kontaktujte nás