Pro koho je kurz určen

 Kurz je určen všem pedagogům, výchovným poradcům, třídním učitelům.

Obsah kurzu

Rozhovor s rodiči nebo zákonnými zástupci žáků je velmi specifická komunikační situace, která má svá pravidla a vyžaduje profesionální přístup ze strany všech pracovníků školy, pokud možno i těch provozních.

Cílem kurzu je nastavit slušnou a efektivní komunikaci mezi školou a rodiči. Vést profesionální rozhovor.

  • Důležitý je začátek – příprava
  • Být profesionál – kontrola, role
  • Zodpovědnost za proces a rámec rozhovoru
  • Vymezení cílů rozhovoru
  • Vyvedení závěrů, možné redefinice cílů
  • Zakončení rozhovoru

Bližší informace

  • Časová dotace: 4h
  • Cena: 1100Kč/osoba
  • Termín: 23.1.2023  13-17h

Kurz pořádáme veřejně v našich prostorách. V případě dostatečného počtu účastníků dokážeme kurz realizovat i ve vaší organizaci. Neváhejte nás kontaktovat na +420 605 140 700 nebo info@equitatherapy.cz

Mgr. Radka Matesová

Lektor kurzu