Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro vychovatele ŠD a asistenty pedagoga.

Obsah kurzu

  • Podpora týmové spolupráce – propojení vychovatelů/lek s ostatními pedagogickými pracovníky školy (učitelé, asistenti, poradenští pracovníci)
  • Asistent pedagoga ve školní družině
  • Spolupráce s rodiči
  • Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami: charakteristiky jednotlivých skupin, typické projevy v chování
  • Výběr činností a organizace práce ve školní družině se zřetelem na specifika těchto žáků
  • Role vychovatelky/vychovatele při vytváření zdravého klimatu ve skupině žáků ve školní družině
  • Prevence konfliktních situací, zvládání konfliktů se žákem i vztahových obtíží mezi dětmi

Bližší informace

  • Časová dotace 4h
  • Cena : 1100 Kč/osoba
  • Termín : 19.12.  13-17h

Kurz pořádáme veřejně v našich prostorách. V případě dostatečného počtu účastníků dokážeme kurz realizovat i ve vaší organizaci. Neváhejte nás kontaktovat na +420 605 140 700 nebo info@equitatherapy.cz

Mgr. Radka Matesová

Lektor kurzu