Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro třídní učitele, výchovné poradce, metodiky prevence

Náplň kurzu

  • Třídnická hodina jako nástroj primární prevence
  • Bezpečné klima ve třídě = rozvoj vzdělávacího potenciálu
  • Diagnostické metody v práci s třídním kolektivem
  • Vedení poradenského rozhovoru pedagoga s žákem
  • Intervenční možnosti pedagoga