Pro koho je kurz určen

 Kurz je určen všem pedagogům, výchovným poradcům, třídním učitelům.

O kurzu

Základní informace

Učit jiné vnímáme jako poslání. A učit se sám, to je výzva.  Nepochybně snažší, když se můžete opřít o své kolegy. Sehraný pracovní tím doplňuje vaše vzdělání, charakter a zkušenosti. V kurzu „Učit (se) je poslání“ rozvíjíme klíčové kompetence pedagogů a dalších pracovníků pomáhajících profesí tak, ať si v případě potřeby „rozumíte i bez slov“. Je to program all inclusive pro takřka všechny situace. Díky němu nesdílíme pouze kanceláře, sdílíme cestu i cíl.

Cílem kurzu je rozvinout škálu měkkých dovedností využívaných při  práci  v kolektivu.

Zaměření kurzu

 • kurz je vhodný pro kolektiv pracovníků zejména pomáhajících profesí (pedagogy, sociální pracovníci…),
 • pro ty, kteří mají ochotu k sebepoznání,
 • pro zájemce o budování vztahů a efektivní spolupráce.

Studijní materiály

Prezentace lektora v ceně kurzu

Obsah kurzu

 • Úvodní blok: je „vstupní branou“ do semináře. Zahrnuje organizační informace, warm-up aktivity a seznamovací hry.
 • Mapování vztahů: probíhá pomocí dotazování, reflexe a expresivních technik.
 • Důvěra: tento blok otestuje a podpoří projevy důvěry mezi kolegy.
 • Komunikace: probíhá s využitím prezentace, diskuze a hry, která pobaví i potrápí mozkové závity.
 • Emoce a empatie: dobře ilustruje, jak důležitý je úhel pohledu na věc.
 • Řešení konfliktů a argumentace: účastníci v tomto bloku budou pracovat s asociacemi. Samotnou argumentaci si vyzkouší ve skupinove hře.
 • Spolupráce a vedení: stojí na zážitku z vlastní zkušenosti ve hře, kde je „každá ruka dobrá“.
 • Zvládání stresu, psychohygiena: obsahuje krátkou simulaci stresové situace a sebedotazování jako metodu sebe-koučingu.
 • Závěrečný blok: tradičně nabízí účastníkům prostor pro reflexi, sdílení a diskuzi o všech zážitcích. Vítána je zpětná vazba a přichystáno překvapení, které si účastníci odnesou domů.

Co se naučíte

Uplatňovat specifické pedagogické dovednosti, mezi které patří:

 • Orientace v mezilidských vztazích

Dozvíte se, jak se vztahy ve Vašem kolektivu doopravdy mají a jak samotní zaměstnanci vnímají svoje pracovište.

 • Důvěra

Začnete zdolávat inter-personální překážky na cestě za společným cílem.

 • Komunikace

Objasníme si, co je to „emočně inteligentní komunikace“ v teoretické i praktické rovině.

 • Práce s emocemi, empatie

Pochopíte, jaký je vliv našich emocí při vytváření postojů a přesvědčení.

 • Řešení konfliktů

Seznámíte se s několika typy řešení konfliktů a poradíme vám, který se  kdy v reálném životě ne/hodí.

 • Kooperace

Ocitnete se v pozici vedoucího i vedeného a prověříme vašeho tímového ducha.

 • Psychohygiena a relaxace

Ponoříte se do příromného okamžiku během řízené relaxace s využitím imaginace.

Podmínky účasti

min. 4 a max. 12 spolupracovníků (např. učitelský sbor, firemní oddělení)

Bližší informace

Záleží na Vámi zvoleném rozsahu. Je možné absolvovat 4 až 9 tematických bloků. Cena se pak odvíjí od finální podoby a počtu účastníků a pohybuje se v rozmezí 2 400 kč – 10 800 kč.

Termíny kurzu

1-2 dny

Termíny v:

pátek – sobota, případně dle domluvy

 • Jde o komplexní rozvoj soft skills. Obsah a rozsah kurzu lze po konzultaci přizpůsobit na míru potřebám konkrétní organizace. Vyjdeme Vám vstříc a umožníme např.: při požadavku na jednodenní seminář ponechat úvodní a závěrečný blok a zbytek je možné sestavit takto:
 • mapování vztahů v kolektivu + 4. komunikace + 6. řešení konfliktů a argumentace.

      Výsledná podoba je na Vás.


Neváhejte nás kontaktovat na +420 605 140 700 nebo info@equitatherapy.cz

Mgr. Lubica Mesarošová

Lektor kurzu