Komu je výcvik určen

Výcvik je určen psychologům, psychoterapeutům, poradcům a všem profesionálům, kteří se zabývají terapeutickými tématy, osobním rozvojem, psychosomatikou, vztahovou tématikou, sociální prací, prací s dětmi, ale také trenérům koní i jezdců a dalším profesím, které by z vyučovaných principů a technik měli užitek.

Požadavky k výcviku

Nezbytné:

 • Účast na úvodním semináři.
 • Maturita.

Doporučené:

 • Terapeutický výcvik, koučovací výcvik, výcvik krizové intervence či jiné odpovídající vzdělání, které dá účastníkovi základní dovednosti pro vedení konzultací s klientem (hranice vztahu, práce se zakázkou atd. ).
 • Zkušenosti s koňmi.

Struktura a organizace výcviku

1. Úvodní seminář

Seminář vás seznámí se základní myšlenkou psychoterapie pomocí koní Equisdom®, a také vám zprostředkuje přímo s našimi terapeutickými koňmi několik praktických ukázek.

Seminář se skládá ze dvou dnů:

 • teoretický den se uskuteční na adrese V Jámě 8, Praha 1

 • praktický den se uskuteční ve stáji na adrese Předboř ev. č. 18, Strančice

Termíny:

 • Zkrácený úvodní seminář
 • Pro velký zájem mimořádná úplně ale úplně poslední možnost!
 • 19.11.2023, 13:00 – 17:00
 • Cena: 1 500 Kč
 • + později praktické setkání ve stáji, bude dohodnuto na místě dne 19.11.
2. Výcvik

Každý ročník obsahuje 6 dní teorie a 12 dní ve stáji rozdělených do 2  až 4 denních bloků během celého školního roku.

Termín:

25. – 27. 11. 2023 + 17. – 18. 12. 2023 (1. a 2. setkání)

Cena za ročník: 40 000 Kč 

Obsah výcviku:

 • Základní teoretická východiska
 • Znalosti o koních potřebné pro terapii
 • Fyziologie komunikace koně a člověka
 • Výběr a příprava terapeutického koně
 • Bezpečnost v terapii s koňmi
 • Trajektorie terapeutické jednotky
 • Baterie základních technik pro různá témata
 • Umění napojení na terapeutický proces a somatickou intuici koní

Zúčastníla jsem se úvodního semináře a ráda bych nastoupila do tříletého výcviku v metodě Equisdom, protože mojí vášní jsou od dětství koně a celý život se o nich vzdělávám a objevuji nové směry a možnosti komunikace s nimi. A chtěla bych v tom pokračovat. Díky úvodnímu semináři jsem si vyzkoušela, jaké je to být v roli klienta a vidím v metodě obrovský potenciál pro budoucí generace koní, ale hlavně lidí. Myslím, že to je přesně to, co tady chybí a co je potřeba dostat do lidského povědomí co nejvíce. Metoda je pro mě zajímavá i ze stránky psychologické a lidské. Celý život mě zajímají obtíže lidí a způsoby jak jim pomoci. To jsou všechno věci, které stáje intenzivně ovlivňují směr a způsob mého přemýšlení a i důvod toho, proč jsem se začala zajímat o psychologii. Chtěla bych nadále rozvíjet sebe a předpokládám, že by mi výcvik mohl pomoci i při výcviku mladých jezdců u koní, kterému se občas věnuji. Proto mi spojení psychoterapie a koní připadá naprosto úžasné a metoda Equisdom je přesně to, co jsem hledala pro své budoucí vzdělání.

Michaela

(ověřená reference)

Ahoj Jitko,
napřed chci poděkovat za perfektní dva dny semináře které jsem si opravdu užila. Celé to pro mě bylo v příjemné atmosféře a velmi obohacující, jak informacemi, tak zážitkem. Líbilo se mi jak oba dny do sebe zapadly a dává mi smysl jak tuto metodu terapie děláš a jak jí pojímáš. Včera jsem si zakusila ten přesah, který do této terapie přináší kůň. Což jsem si doposud vždy myslela vzhledem k tomu co a jak jsem s koňmi často zažívala a zažívám, ale chyběli a chybí mi souvislosti a informace. Tvá metoda a přístup mě prostě nadchly a moc ráda bych se přihlásila k Tobě do výcviku a dál se tímto směrem vzdělávala. Pro profesi instruktora v tom vidím smysl pro pochopení reakcí lidí i koní, získání vědomostí a nástrojů pro řešení různých situací a též jako šanci pro svůj růst. Ale určitě se nechci omezovat jen na přenesení do jezdeckých lekcí. Beru to mimo jiné jako možnost práce na sobě.

Ze semináře jsem si toho pro sebe spoustu odnesla, hodně jsem si zkusila a uvědomila. Ještě jednou díky Tobě a Dafne 🙂

Díky a s přáním hezkého dne

Denisa

(ověřená referece)

Obsah výcviku

01. Filosofické a etické východisko pro práci

S kým, jak a proč pracovat, etické hranice práce se zvířaty. Cíle a zakázky práce, práce se skrytou zakázkou. O metodě Equisdom® (možnosti, limity). Právní rámec práce. Zařazení metody Equisdom® do systému další práce.

Časová dotace: 6 hodin

02. Práce s terapeutickým polem

Definice a pochopení terapeutického pole, jeho dynamiky. Dynamika terapeutického pole při různých typech vazby (bezpečná, nebezpečná, symbiotická), Důležitost fyziologické stability terapeuta. Vytváření bezpečného terapeutického pole.

Časová dotace: 18 hodin

03. Základní znalosti o koních

Vývoj koně, vliv evoluce na senzitivitu koně. Etologie koně. Anatomie a fyziologie koně. Souvislosti stádního chování. Autentičnost, hierarchie, hranice. Predátor versus lovená zvěř. Mýty o chování a vnímání koní.

Časová dotace: 18 hodin

04. Základy horsmanshipu

Výběr koně pro metodu Equisdom®. Výcvik bezpečného a senzitivního koně. Pravidla manipulace s koněm, nácvik základní obsluhy a péče o koně. Bezpečnost dalších účastníků konzultací (klientů, frekventantů kurzu). Vytvoření bezpečné vazby s koněm. Obvyklé mýty o vztahu koní a lidí.

Časová dotace: 42 hodin

05. Nervová soustava koní a lidí

Společné a rozdílné rysy percepce a kognice. Rozdíly ve vnímání a vyhodnocování nebezpečí související s rozdílnou strukturou mozků a autonomní nervové soustavy (amygdala, zrcadlové neurony, Von Economovy neurony,…)

Časová dotace: 18 hodin

06. Intervence koní v terapii

Typy reakcí koní a jejich využití v terapeutickém procesu. Intervence v rámci stáda. Napojení. Stopování seberegulačních reakcí. Somatická moudrost koní pro rozvoj prožívaného smyslu.

Časová dotace: 24 hodin

07. Fyziologie traumatu

Fyziologie plazího mozku a obranných reakcí autonomního nervového systému. Polyvagální teorie Stephena Porgese a systém sociálního zapojení – Nervus vagus a ventrovagální systém. Seberegulační ozdravné reakce.

Časová dotace: 18 hodin

08. Základní terapeutické techniky

Struktura emocionálních reakcí. Základy ego stavů. Přenos, protipřenos. Vztahová dynamika.

Časová dotace: 18 hodin

09. Práce s významem

Význam procesů v metodě Equisdom® v souvislosti s aplikací do každodenního života. Způsoby vnímání smyslu událostí. Vývoj smyslu v čase. Vliv smyslu na posttraumatický růst a osobnostní rozvoj.

Časová dotace: 9 hodin

10. Práce s narativem

Začlenění osy y (času) do práce v metodě Equisdom®. Významy a proměny vyprávění životního příběhu. Kůň jako katalyzátor tvorby korekčního zážitku a posunu významu vlastního životního příběhu.

Časová dotace: 9 hodin

11. Rozšiřující baterie aktivit

Další způsoby práce. 25 samostatných aktivit pro různá zacílení práce (hranice, bezpečí, vybíjení, emoční vzorce, přenos).

Časová dotace: 30 hodin

12. Sebezkušenost

Individuální hodiny pro získání lepší fyziologicko-emoční stability účastníků.

Časová dotace: 18 hodin

13. Supervize

Individuální hodiny pro získání lepší fyziologicko-emoční stability účastníků.

Časová dotace: 18 hodin

14. Evaluační setkání

Závěrečné setkání s hodnocením výstupů a závěrečnou evaluací.

Časová dotace: 18 hodin

Sebezkušenost a supervize

V průběhu výcviku je potřeba absolvovat ještě 18 hodin individuální sebezkušenosti (doporučujeme více) a 18 hodin supervize, z toho alespoň šest s videozáznamem.

Sebezkušenost a supervize není zahrnuta v ceně výcviku.

Máte-li zájem o výcvik, přihlašte se prosím na úvodní seminář, abyste si rezervovali místo. Budeme Vás kontaktovat e-mailem ohledně potřebných podkladů.

Těšíme se, až se osobně potkáme

Vaše Equita Therapy

Přihlášení na úvodní seminář