Martinu znám už řadu let. Je zkušená průvodkyně situacemi, které život přináší. K lidem a jejich traumatům přistupuje empaticky a s respektem. Každé setkání s ní mě posune, protože se na věc dokáže podívat z jiného úhlu a její pohled je vždy inspirativní.