Rozhodně doporučuji. Díky lidskému přístupu terapeutky je velice snadné překonat počáteční rozpaky i pro ty, kdo konzultaci vyhledají poprvé. Pomohla mi zorientovat se ve zdánlivě neřešitelné situaci a zformulovat si další cíle, na kterých bych chtěla do budoucna pracovat. To vše pod odborným, přesto laskavým vedením. Hodnotím terapii jako velice prospěšnou.