Rád pracuji s paní terapeutkou, protože mě podporuje, má jasnou představu a jasně zná své řemeslo. Během našich sezení pozorně naslouchá, pomáhá sladit zkušenosti s koncepty a poskytuje rady, které poskytují nové perspektivy.