Dnes vám představíme naši terapeutku Alenu. Alena nám o sobě prozradila: 

„Ve své 17leté praxi jsem se setkala u svých klientů s různými životními situacemi – ztrátou zaměstnání, ztrátou partnera, bydlení či zdraví, se závislostmi apod. Životní příběhy lidí, se kterými jsem pracovala, mě přivedly k uvědomění si, jak významnou roli pro ně v těchto případech hraje motivace. Proto jsem se této oblasti začala věnovat hlouběji. 

Nyní dokážu skrze motivační a koučovací rozhovory spolu se svými klienty najít správný směr a vhodné zdroje k tomu, aby byli schopni efektivně řešit své situace.

Kromě práce s motivací poskytuji také terapeutickou péči, kde se snažím vždy vnímat situaci v širším kontextu. Zároveň beru ohled i na momentální potřeby a možnosti člověka.“

Na Alenu se můžete obrátit s jakýmkoliv tématem, které si zaslouží podle vašeho názoru pozornost. Alena pracuje s dětmi staršími 12 let, mladistvými i dospělými. Online i formou osobních konzultací. 

Objednat se k ní můžete přímo zde.