Nejčastěji nás rodiče oslovují s tím, že hledají terapii pro svoje dítě. Naše dlouhodobé zkušenosti však ukazují, že práce s více členy rodiny celou terapii velmi zefektivňuje. Tuto zkušenost potvrzují i naše statistiky za rok 2023.
V minulém roce jsme pracovali celkem se 168 dětmi. V rámci terapeutického plánu se zapojilo 27 rodin (přičemž jedna rodina měla průměrně 2,83 členů). Ostatní děti chodily na individuální dětskou terapii samostatně bez účasti dalších členů rodiny.
U dětí v samostatné terapii uvádí zlepšení 54 % zúčastněných. V rámci terapeutického plánu, kdy jsme pracovali i s dalšími členy rodiny, uvádí zlepšení 83 %.
Pomocí různých výpočtů jsme dospěli k tomu, že zapojení rodiny přináší statisticky významné zlepšení terapeutického efektu.
Proto v tom, prosím, nenechávejte své děti samy. Společně s vámi, jejich nejbližšími, totiž dokážeme pracovat mnohem efektivněji a udržitelněji.